De wortels van i3-Group liggen in de productie van schoolborden, waarmee Robert Van Erum eind jaren zestig van start ging. Na een verbreding rond de eeuwwisseling - met meubilair, projectoren en interactieve borden - werd in 2013 het technologiemerk i3 gelanceerd.
...

De wortels van i3-Group liggen in de productie van schoolborden, waarmee Robert Van Erum eind jaren zestig van start ging. Na een verbreding rond de eeuwwisseling - met meubilair, projectoren en interactieve borden - werd in 2013 het technologiemerk i3 gelanceerd. I3-Group kreeg twee takken: i3-Solutions zet de klassieke activiteiten verder in de Benelux, Frankrijk en Denemarken. I3-Technologies werkt aan innovatieve oplossingen voor de scholen- en de bedrijfsmarkt. "Zakenmensen hebben genoeg van complexe en tijdrovende toestanden tijdens vergaderingen", verklaart zaakvoerder Gert Van Erum de opsplitsing. "Ze willen met één klik kunnen starten, vlot hun schermen met elkaar delen binnen en buiten de vergaderzaal en nadien makkelijk de nota's met elkaar delen." De focus op gebruiksgemak resulteerde in producten voor bedrijven en voor het onderwijs. Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld een interactief vergaderscherm en een interactieve flipchart. Voor het onderwijs innoveert i3-Technologies met zowel software als hardware. De meest in het oog springende vernieuwing is de iMO-LEARN, waarbij een slimme kubus de stoel van de leerling vervangt . "Daarop mag je zitten of staan, terwijl je ook beweegt", demonstreert Gert Van Erum meteen. De bewegingen verbindt het door middel van bewegingssensoren aan een onlineleerplatform (i3LEARNHUB) en een interactief schoolbord (i3BOARD). "Zo kun je al bewegend oefeningen maken op het whiteboard", legt Van Erum uit. "Dat zorgt voor een nieuwe vorm van communicatie in de klas. Gedaan met hele dagen stil te zitten." De eerste verkopen zijn getekend en het geloof in het potentieel is groot. "Stilzitten is het nieuwe roken", waarschuwt Gert Van Erum. "De combinatie van beweging en leren prijkt in de hele wereld hoog op de agenda van onderwijsinstellingen." Normaal is de verkoop van schoolmeubilair een eerder lokale activiteit, maar iMO-LEARN heeft internationale ambities. "We willen er op termijn een jaarlijkse omzet van 5 tot 10 miljoen euro mee realiseren." I3-Group is actief in meer dan veertig landen. De groep realiseert de helft van de omzet buiten de Benelux. De komende jaren wil ze daar liefst vier vijfde van maken. WOUTER TEMMERMAN"Zakenmensen hebben genoeg van complexe en tijdrovende toestanden tijdens vergaderingen"