Leek 2010 voor veel bedrijven al na de eerste maanden een verloren jaar, dan lijkt de hemel in 2011 al iets meer op te klaren. In een onderzoek van de Boston Consulting Group, in samenwerking met UBS Investment Bank, blijken bedrijven behoedzaam optimistisch over het aantal deals voor het nakende jaar. De aanhoudende onzekerheid biedt kansen voor die bedrijven die hun huishouden op orde hebben, om verzwakte concurrenten in te lijven, met als focus: stay close to the core business. Daarbij zijn cashreserves en operationele cashflow de geliefkoosde middelen.
...

Leek 2010 voor veel bedrijven al na de eerste maanden een verloren jaar, dan lijkt de hemel in 2011 al iets meer op te klaren. In een onderzoek van de Boston Consulting Group, in samenwerking met UBS Investment Bank, blijken bedrijven behoedzaam optimistisch over het aantal deals voor het nakende jaar. De aanhoudende onzekerheid biedt kansen voor die bedrijven die hun huishouden op orde hebben, om verzwakte concurrenten in te lijven, met als focus: stay close to the core business. Daarbij zijn cashreserves en operationele cashflow de geliefkoosde middelen. Tegelijkertijd focussen bedrijven op-nieuw op groei, vooral in de opkomende markten. Van private equity, dat het voorbije jaar in een recessiecoma verkeerde, wordt een heropleving verwacht. Maar voor een terugkeer naar de boom van 2007-2008 is het nog te vroeg, luidt de consensus. "Het is moeilijk om 2011 te vatten, maar wellicht wordt het opnieuw een jaar van de emerging markets", stelt Luc Bertrand van de industriële investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren. "Bedrijven die de middelen hebben, trekken versneld naar de groeimarkten, omdat ze ook hun deel van de taart willen veroveren." Maar de onzekerheid die vandaag heerst, over de conjunctuur maar vooral over de finan-ciële gezondheid van de overheden, zal zijn schaduw vooruit werpen, meent Bertrand. "En dat heeft tot gevolg dat veel bedrijven alsnog een wat afwachtende houding aannemen." Specifiek voor België weegt dat sentiment zelfs zwaarder. Hier speelt vooral de politieke instabiliteit en de gevolgen daarvan op de publieke financiën. "Aan de andere kant is er ook een generatie die met pensioen gaat, en haar opvolging moet regelen", merkt Bertrand op. En dat zal zeker de markt beïnvloeden. Bertrand deelt die mening met Filip Aelvoet van Sequoia Consulting, een onafhankelijke adviseur die vooral familiale ondernemingen begeleidt. Aelvoet ziet, naast de opvolgingskwestie die almaar actueler wordt door de generatiewissel die zich aandient, bovendien nog een reden om de markt gunstig in te schatten. "De economie trekt langzaam weer aan, en bedrijven die heelhuids door de recessie zijn gekomen staan sterker dan ooit. De winnaars worden gescheiden van de verliezers." Ook Jos Peeters van Capricorn In-vestment Partners is optimistisch. Er is volgens hem veel cash dat op spaarboekjes staat te niksen. "Als je dat afzet tegenover de beursindexen, dan zal het gevoel leven bij tal van mensen dat ze iets aan het missen zijn. Die vaststelling, gekoppeld aan de vele ondergewaardeerde bedrijven, zal een deel van dat kapitaal naar de beurs loodsen", meent Peeters. Ook bij de fondsen leeft het gevoel dat ze moeten handelen. "Vorig jaar was het vooral zorgen dat de verliezen binnen de perken bleven, maar tal van fondsen hebben ook verplichtingen tegenover hun aandeelhouders, en om rendement te halen zullen ze ook actiever worden." Koen Dejonckheere van GIMV stelt dan weer onomwonden vast dat we "staan voor de ultieme globalisering". Hij gelooft absoluut in een conjunctureel optimisme. "Maar we gaan een darwinistische herstructurering van onze economie beleven. Wie bij die groeiscenario's kan aansluiten, zal fenomenaal groeien, wie zich niet kan heruitvinden, zal meedogenloos afgestraft worden. En in die context zullen multinationals vanuit een globale visie bedrijven kopen die hun puzzel compleet maken. Kmo's met een innovatief product die op zichzelf niet voldoende mogelijkheden hebben, zullen opgeslokt worden in een groter geheel, waardoor ze binnen die structuur wel over hefbomen beschikken." L.D.