Tussen 2010 en 2020 stegen de Belgische pensioenuitgaven met 16 miljard euro. Slechts 4 miljard daarvan is toe te schrijven aan de vergrijzing op zich: meeruitgaven d...

Tussen 2010 en 2020 stegen de Belgische pensioenuitgaven met 16 miljard euro. Slechts 4 miljard daarvan is toe te schrijven aan de vergrijzing op zich: meeruitgaven dus doordat meer Belgen stoppen met werken. "Het gros van de stijging, 12 miljard euro, is te verklaren door de opwaardering van de bestaande pensioenuitkeringen", zegt Jean Hindriks, pensioenexpert en senior fellow bij de denktank Itinera. Hindriks analyseerde deze cijfers tijdens een colloquium van de Nationale Bank. Met de herwaardering van de uitkeringen bedoelt hij de opeenvolgende indexaanpassingen, de aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de reële loonstijging van het overheidspersoneel en het optrekken van de minimumpensioenen, vooral door het gelijkschakelen in de voorbije jaren van het minimumpensioen van zelfstandigen en dat van werknemers.