Zoals aangekondigd, werd de positie in CGG verder aangevuld. We beschouwen dit nu als een 'volledige' positie. We beseffen uiteraard ook dat enkel een (Amerikaans?) bod ons op korte termijn uit het verlies kan halen op deze positie. De stemming én berichtgeving zijn momenteel erg negatief. Maar met een faire waarde van minstens 9,4 EUR per aandeel zien we het vroeg of laat toch tot een ommekeer komen. Het grootste risico is een kapitaalverhoging indien de zwakke resultaten langer dan verwacht aanslepen (rating 1B).
...

Zoals aangekondigd, werd de positie in CGG verder aangevuld. We beschouwen dit nu als een 'volledige' positie. We beseffen uiteraard ook dat enkel een (Amerikaans?) bod ons op korte termijn uit het verlies kan halen op deze positie. De stemming én berichtgeving zijn momenteel erg negatief. Maar met een faire waarde van minstens 9,4 EUR per aandeel zien we het vroeg of laat toch tot een ommekeer komen. Het grootste risico is een kapitaalverhoging indien de zwakke resultaten langer dan verwacht aanslepen (rating 1B). Binnen het thema 'Vergrijzing' is het Deense Novo Nordisk een toonbeeld van stabiliteit en kunnen we enkel maar tevreden zijn over deze belegging. Deze grootste speler in diabetesgeneesmiddelen (in de volksmond ook wel 'suikerziekte' genoemd) zag de omzet in de eerste jaarhelft met 7 % toenemen, identiek aan de stijging over het boekjaar 2013. We hebben het dan wel over de omzetgroei bij constante wisselkoersen. De 'dure' Deense kroon (DKK) zorgde ervoor dat daarvan 'slechts' 1 % overbleef in de boekhouding. In China, waar we aan het begin staan van een diabetes-pandemie, ging het zakencijfer met 17 % vooruit. Gelukkig was sprake van hogere winstmarges zodat het bedrijfsresultaat (ebit) met 4 % toenam en zelfs met 12 % bij constante wisselkoersen (ebit-marge van 39,0 naar 39,90 %). De winst per aandeel klom met 9 %, van 4,69 naar 5,09 Deense kroon (DKK) per aandeel. De langwerkende moderne insuline Levemir schitterde met 24 % omzetgroei. De klim met 8 % van Victoza (GLP-1 theraptie voor type 2-diabetes) bleef onder de verwachtingen. Gezien de sterke toename van diabetes wereldwijd en gezien het marktleiderschap is Novo Nordisk voor ons een investering op lange(re) termijn. Maar tegen 25 keer de verwachte winst en 18 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) versus bedrijfskasstroom (ebitda) kunnen we vandaag niet verder gaan dan het advies 'houden' (rating 2B). Kil semester bij Syngenta Het Zwitserse Syngenta heeft geen spetterend eerste semester achter de rug. Er is met betrekking tot Noord-Amerika natuurlijk de verschoning dat een extreem koude en lange winter ('polar vortex') het plantseizoen aldaar een stuk later op gang heeft gebracht. Maar vooral de gewasbeschermingsmarkt verzwakte. Het omzetcijfer zakte dan ook met 7 % in Noord-Amerika, tot 2,44 miljard USD, maar steeg in Europa met 5 %, tot 3,34 miljard USD, met zelfs 8 % in Latijns-Amerika, tot 1,27 miljard USD en 4 % in Azië, tot 1,10 miljard USD. Globaal geeft dat slechts 1 % omzetgroei doordat Noord-Amerika toch nog steeds voor 29 % van de groepsomzet staat. Bij constante wisselkoersen is er een bonus van 4 % tegenover de eerste 6 maanden van 2013, door onder meer dubbelcijferige groei in Latijns-Amerika en Azië. De bedrijfskasstroom (ebitda) werd nog meer door wisselkoersschommelingen beïnvloed: -3 %, tot 2,11 miljard USD versus +6 % bij constante wisselkoersen. De winst per aandeel zakte met 2 %, van 15,92 naar 15,60 USD per aandeel. Het aandeel trappelt al enige tijd ter plaatse. Bij het begin van de zomer was er even een opstoot toen bekend raakte dat 'grote broer' in de sector, Monsanto, een bod had overwogen met een prijskaartje in de buurt van 40 miljard USD. Maar de gesprekken werden snel stopgezet. We blijven geloven in het potentieel op langere termijn voor deze landbouwreus. Koopwaardig (rating 1A). MONSANTO HEEFT EVEN EEN BOD OP SYNGENTA IN OVERWEGING GENOMEN