ING werkt samen met BlackRock, Axa Investment Managers, Amundi, Franklin Templeton en NN Investment Partners, die fondsen op maat van het beleggingsprofiel van de ING-klanten aanbieden. "Elk lid van het team onderhoudt relaties met een van de vijf externe vermogensbeheerders", zegt Hubert Dekock. "Hij staat in contact met het commercieel team in Brussel en is verantwoordelijk voor de selectie van de fondsen. Als er bijzondere dingen gebeuren, neemt hij ook contact op met de beheerder om snel informatie te krijgen over de blootstelling van onze cliënten. Denk aan de ontploffing van de kerncentrale van Fukushima."
...

ING werkt samen met BlackRock, Axa Investment Managers, Amundi, Franklin Templeton en NN Investment Partners, die fondsen op maat van het beleggingsprofiel van de ING-klanten aanbieden. "Elk lid van het team onderhoudt relaties met een van de vijf externe vermogensbeheerders", zegt Hubert Dekock. "Hij staat in contact met het commercieel team in Brussel en is verantwoordelijk voor de selectie van de fondsen. Als er bijzondere dingen gebeuren, neemt hij ook contact op met de beheerder om snel informatie te krijgen over de blootstelling van onze cliënten. Denk aan de ontploffing van de kerncentrale van Fukushima." "Wij werken met een vijftigtal categorieën, waarvoor we steeds het beste fonds selecteren van de vijf externe beheerders met wie we werken. Onze voorkeur gaat vooral uit naar actief beheerde fondsen. De selectiemethode is in eerste instantie gebaseerd op de instrumenten van Morningstar. Zo kunnen fondsen niet alleen op basis van prestaties selecteren, maar ook op basis van het risicoprofiel. De fondsen moeten minstens drie sterren hebben. Bovendien is Morningstar minder gul met sterren voor fondsen die slechte prestaties neerzetten in baisseperiodes. En wij hebben een voorkeur voor beheerders die misschien niet voor de volle honderd procent van de stijging van de markt profiteren, maar wel het verschil kunnen maken in correctiefases. En ten slotte hechten we weinig waarde aan de prestaties over één jaar." Er wordt ook rekening gehouden met andere, meer kwalitatieve factoren bij de selectie van de fondsen, waaronder de stabiliteit van het directieteam. "Wij houden ook van fondsen met een relatief lage rotatiegraad, vooral als het over aandelenfondsen gaat", preciseert Hubert Dekock. De geselecteerde fondsen worden afgetoetst aan de beleggingsstrategie van het team onder leiding van Thierry Masset. Zo komt ING tot tien à vijftien fondsen die worden opgenomen in het ING Core Fund. Sinds de lancering in januari 2013 zijn de beheerde activa van het Core Fund gestegen tot ruim 1 miljard euro. Dat succes is mede te danken aan de mogelijkheid om in te schrijven op dit fonds in de vorm van een automatisch spaarplan (Focus Plan) vanaf 25 euro per maand. Onder de fondsen in de portefeuille van het Core Fund maakt Hubert Dekock onderscheid tussen twee categorieën. De eerste zijn de fondsen die een goede basis voor de portefeuille vormen. "Zij zouden met andere woorden ook in de portefeuille zitten, mocht het team van Thierry Masset volledig neutraal staan tegenover alle activaklassen." Deze vijf fondsen vertegenwoordigen meer dan 50 procent van de beheerde activa. De tweede categorie bestaat uit tactische keuzes, afhankelijk van het economische klimaat. "Maar dat wil niet zeggen dat er veel rotatie is in de posities. Sommige van die meer tactische keuzes zitten al sinds de lancering in de portefeuille. Gemiddeld veranderen we elke maand één of hooguit twee posities." Het Core Fund beperkt zich bovendien tot een gewicht van circa 5 procent voor elke specifieke sector. "Het is een echt internationaal fonds, met dus een aanzienlijke blootstelling aan vreemde valuta." De vijf fondsen die de basis van het Core Fund vormen, zijn: BlackRock Global Allocation (ISIN: LU0072462426 / 4 sterren). "Wij gebruiken dit fonds om liquiditeiten te beleggen, liever dan rechtstreeks te stoppen in weinig winstgevende geldmarktinstrumenten. Het is een echt mixfonds, dat zijn prestaties realiseert door de verdeling over de activaklassen aan te passen aan de marktomstandigheden. Met ruim 500 posities in portefeuille is het fonds ook zeer goed gediversifieerd." Axa World Funds Euro 5-7 (ISIN: LU0251659776 / 4 sterren). "Dit vormt de basis voor het obligatiegedeelte in euro, met een goede spreiding van soevereine en kredietrisico's." Dit compartiment heeft jaarlijkse prestaties neergezet van 5,8 procent over de afgelopen vijf jaar, met een volatiliteit van minder dan 3 procent. Templeton Global Bond (ISIN: LU0152980495 / 5 sterren). "Dit is het andere obligatiefonds in ons kernfonds. Het beheer van Michael Hasenstab werd al wel eens bekritiseerd. Sommige beheerders hebben het uit hun aanbod geschrapt. Maar wij blijven overtuigd van zijn capaciteit om goede prestaties neer te zetten op lange termijn." Templeton Global Bond heeft een jaarlijkse gemiddelde prestatie van bijna 9 procent neergezet over de afgelopen tien jaar. BlackRock European Focus (ISIN: LU0229084990 / 4 sterren). "Ons eerste aandelenfonds is een flexibel beheerd compartiment dat uitstekende prestaties heeft neergezet over diverse cycli. Het telt veertig à vijftig posities. De prestaties waren iets minder goed in 2014, zoals bij de meeste actieve beheerders van Europese aandelen, maar het fonds is goed van start gegaan in 2015. We vinden het ook zeer positief dat de beheerders onlangs proactief de recentste evoluties van het fonds in Brussel zijn komen voorstellen." First Eagle Amundi International Fund (ISIN: LU0181962126 / 4 sterren). "Deze mastodont heeft voor meer dan 7 miljard dollar aan activa onder beheer, verdeeld over meer dan 140 posities. Het beheer is geïnspireerd op de beleggingsfilosofie van Warren Buffett en Benjamin Graham, met een doorgedreven analyse van de bedrijven. De beheerders aarzelen niet om cash aan te houden of om zich in grote mate bloot te stellen aan goud of goudmijnen om zich te beschermen tegen te sterke marktschommelingen. Uitgerekend daarom kreeg het team al wat kritiek, maar die politiek is voor twijfelende beleggers een stimulans om de aandelenmarkten te ontdekken. Het is een fonds dat minder goed zal presteren tijdens sterke hausseperiodes, maar anderzijds bij de beste zal horen wanneer de beurs het minder goed doet." Frédéric Dineur