Minstens tot donderdag kunnen beleggers intekenen op de beursgang van bpost. Het aandeel van het Belgische postbedrijf kost wellicht tussen 12,5 en 15 euro; de exacte prijs wordt daags voor het beursdebuut bekendgemaakt. Die koers waardeert bpost op 2,5 à 3 miljard euro, of ongeveer 5 à 6 keer de bedrijfscashflow. Dat is niet overdreven duur, en een eerste indicatie dat de verkopende partij, het durfkapitaalfonds CVC, niet het onderste uit de kan wil halen. De Belgische overheid blijft de hoofdaandeelhouder met 50,01 procent. Dat is niet onbelangrijk, want de overheid bepaalt het wetgevend kader voor het bedrijf -- al ziet Europa er streng op toe dat dit correct gebeurt. De overheid is ook de belangrijkste klant van bpost (18 % van de omzet).
...

Minstens tot donderdag kunnen beleggers intekenen op de beursgang van bpost. Het aandeel van het Belgische postbedrijf kost wellicht tussen 12,5 en 15 euro; de exacte prijs wordt daags voor het beursdebuut bekendgemaakt. Die koers waardeert bpost op 2,5 à 3 miljard euro, of ongeveer 5 à 6 keer de bedrijfscashflow. Dat is niet overdreven duur, en een eerste indicatie dat de verkopende partij, het durfkapitaalfonds CVC, niet het onderste uit de kan wil halen. De Belgische overheid blijft de hoofdaandeelhouder met 50,01 procent. Dat is niet onbelangrijk, want de overheid bepaalt het wetgevend kader voor het bedrijf -- al ziet Europa er streng op toe dat dit correct gebeurt. De overheid is ook de belangrijkste klant van bpost (18 % van de omzet). Bpost is niet meer het ouderwetse en logge overheidsbedrijf van weleer. CEO Johnny Thijs heeft van De Post een performante onderneming gemaakt. In 2003 leed het nog een bedrijfsverlies van 69 miljoen euro, maar de bedrijfswinst is gestaag geklommen naar 404 miljoen euro in 2012, of 2 euro per aandeel. Het management deed de bedrijfsmarge groeien tot 16,7 procent in 2012, vooral door efficiëntiewinsten en kostenbesparingen. Zo bouwde bpost het personeelsbestand de voorbije tien jaar af met bijna 15.000 voltijdse equivalenten, tot nog 25.000 in 2012. De bedrijfsopbrengst per werknemer is gestegen van 52.500 euro in 2003 naar bijna 94.000 in 2012. Dat is een productiviteitsstijging van 7 procent per jaar. Bpost kan die lijn nog enkele jaren doortrekken, daarbij geholpen door de hoge natuurlijke afvloeiingsgraad bij het personeel. De winstgroei zal ook in de toekomst van efficiëntieverbeteringen moeten komen, want omzetgroei is nauwelijks nog mogelijk. Bpost haalt 70 procent van zijn inkomsten uit het binnenlandse postverkeer. Die markt krimpt jaarlijks met 2 à 4 procent, en in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs met 5,6 procent. Bpost countert die dalende volumes met prijsverhogingen, en vooral met de ontwikkeling van andere activiteiten -- een strategie die het gemeen heeft met andere postbedrijven die goed presteren. Zo haalt bpost 23 procent van zijn omzet uit zijn pakjesdienst. Het kan daar profiteren van de sterk stijgende e-commerce, maar de concurrentie in die branche is vrij intens. De overige 7 procent haalt het postbedrijf uit zijn belang van 50 procent in bpost bank -- het vroegere Bank van de Post -- en uit zijn internationale postactiviteiten. Die diversificatie liet de voorbije jaren nog een beperkte omzetgroei toe, van 2,1 miljard euro in 2003 naar 2,4 miljard euro in 2012. Bpost had een sterk eerste kwartaal, met een nettowinst van net geen 100 miljoen euro (0,5 euro per aandeel), al werden die resultaten in de aanloop naar de beursgang wellicht wat opgeblonken. Dat zou op jaarbasis kunnen uitmonden in een nettowinst rond 300 miljoen euro (1,5 euro per aandeel). Interessant is ook de relatief hoge vrije cashflow, die de voorbije drie jaar tussen 225 en 284 miljoen euro schommelde. Bpost hoeft relatief weinig te investeren om zijn zaken te doen draaien, wat toelaat om 85 procent van de winst als dividend uit te keren. Dat levert een aantrekkelijk dividend-rendement tussen 6 en 8 procent op. De lage schuldgraad en een sterke nettokaspositie zouden de eerstkomende jaren ook een stabiel dividendbeleid mogelijk moeten maken. Een aandachtspunt is wel het gedaalde eigen vermogen, nadat de bestaande aandeelhouders zich de voorbije jaren -- en tot vlak voor de beursgang -- hebben getrakteerd op kapitaalverminderingen en uitzonderlijke dividenden. Een derde van het eigen vermogen bestaat bovendien uit een latente meerwaarde op de obligatieportefeuille van bpost bank. Zelfs tegen 15 euro biedt het aandeel voldoende compensatie voor de risico's. Die risico's blijven bovendien beperkt door het sterke trackrecord van het management van bpost, getuige de forse margeverbetering en de stabiele omzet. We adviseren daarom in te tekenen op de beursgang van het aandeel. DAAN KILLEMAES