Genk heeft zijn Fenix-geval, in Hasselt is nogal wat te doen over de Twee Torenwijk.
...

Genk heeft zijn Fenix-geval, in Hasselt is nogal wat te doen over de Twee Torenwijk.SLOPEN OF NIET ?De Twee Torenwijk is een doorn in het oog van heel wat Hasselaars. Onlangs werden negen verdiepingen ontruimd wegens "niet in orde met de brandweervoorschriften".Waar vroeger een sfeertje hing dat het midden hield tussen het Brusselse Beenhouwersstraatje en het Limburgse Bokrijk, verrezen begin jaren zeventig 'Toren 14' en 'Toren 18', die meteen ook een naam gaven aan buurt : de Twee Torenwijk. Ten tijde van de kaalslag protesteerden inwoners massaal. Ze slaagden er nochtans niet in stokken in de wielen van de rechtmatige bouwvergunning te krijgen. Enkele jaren later vervoegde het Flanders Nippon Center zich bij de twee kantoortorens. Anno 1996 is er niet veel meer over van de grootschalige plannen van deze nieuwe wijk. Leegstand is schering en inslag, zowel in het bureau- als in het winkelgedeelte. "Het product had daar niet moeten komen", haalt Eric Van Dyck van makelaar Healey & Baker aan. "Zowel qua ligging als qua concept zijn er fouten gemaakt." Met de komst van een nieuw cinemacomplex aan de Hasseltse rand kreeg de Twee Torenwijk een zoveelste opdoffer te verwerken : de eigen bioscoopzalen werden gesloten en staan leeg. Een gebeurtenis die, zoals in andere steden reeds bewezen is, een wijk geen goed doet.WARENHUIS GEVRAAGD.Niet verwonderlijk staat op het Hasseltse prioriteitenlijstje de heropleving van deze probleembuurt. In de ogen van het stadsbestuur zou de komst van een grootwarenhuis het wondermiddel bij uitstek zijn. De supermarkt zou als trekker van de buurt kunnen fungeren en eveneens een halt toeroepen aan het fenomeen dat grootwarenhuizen zich bij voorkeur langs de Ring neerpoten. "Ik zou graag de Torens zien verdwijnen," onderstreept burgemeester Steve Stevaert (SP). "Ik denk dat 95 procent van de Hasselaars mijn mening deelt. Het stadsbestuur is bereid een afbraakvergunning te leveren, maar we kunnen dit wettelijk niet afdwingen." Een sloop is echter nog niet aan de orde van de dag. Wat wel dringend wordt, is een grondige renovatie van de torens. Een restauratie die onlangs impliciet werd opgelegd. Toren 18 zag op 3 oktober jongstleden zijn negen bovenste verdiepingen ontruimd door de brandweer, wegens onveilig. "Het eerste brandweerverslag dateert van 1982. Hierin stond dat de adviezen van de brandweer niet opgevolgd waren bij de bouw van de Torens. In 1993-'94 zagen nieuwe vernietigende rapporten het levenslicht. In 1995 is het stadsbestuur begonnen met aanmaningen te sturen. Toren 14 werd in orde gebracht. Toren 18 bleef zoals hij was," legt burgemeester Stevaert uit.De administratieve diensten die in de bovenste negen verdiepingen ondergebracht waren, vonden een nieuw onderkomen in Hasselt. Momenteel zit Toren 14 goed vol, terwijl de onderste plateaus van Toren 18 voor zeventig procent bezet zijn. De bureautorens hebben het heel hun leven moeten hebben van openbare besturen. Nu de Vlaamse overheid plant om een Vlaams Huis te bouwen in de stationsbuurt, ziet de bezettingstoekomst er nog somberder uit.RENOVATIE, VERKOOP OF AFBRAAK ?Ondertussen staan de gebouwen nog steeds niet in de renovatiesteigers. Het stadsbestuur is van plan de eigenaars tot optreden te dwingen door middel van een zware leegstandbelasting. Vraag is of een sanering überhaupt nog financieel interessant is. De groep Nederlandse eigenaars heeft ondertussen laten weten bereid te zijn de torens te verkopen. Volgens een insider zou er 6 miljoen frank per verdieping gevraagd worden. Rik Willems van Wilge nv die het beheer van de torens heeft overgenomen van het Antwerpse EPMC haalt aan dat het investeringsfonds Groep Lenaerts (GL) een optie heeft genomen op het oude cinemacomplex en op het gedeelte van de vroegere Match. "Er zijn nog andere geïnteresseerde groepen. Zolang men niet concreet weet waar GL met die vitale delen naartoe wil, kan er moeilijk verder onderhandeld worden. Momenteel heeft GL nog geen enkele bouw- of sloopvergunning aangevraagd." Burgemeester Stevaert bevestigt dat "verschillende promotoren komen vragen wat de stad financieel kan doen. Ik ben formeel : we wensen geen gemeenschapsgeld in één van de projecten te stoppen."E.H. TWEE TORENWIJK Slopen of renoveren ?