Op de markt van Damme staat zijn standbeeld, nu wordt ook zijn bekendste werk toegankelijk : de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. We legden er nog vier verrukkelijke boeken naast.
...

Op de markt van Damme staat zijn standbeeld, nu wordt ook zijn bekendste werk toegankelijk : de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant. We legden er nog vier verrukkelijke boeken naast.Soms brengen boeken die a priori veroordeeld leken tot de ramsj, een heuse hype op gang. Neem nu Maerlants wereld van Frits van Oostrom. Wie wachtte op een biografie van een dichter-didacticus uit de 13de eeuw ? De prof uit Leiden sleepte de prestigieuze AKO-prijs in de wacht en toen was het hek van de dam. In Den Haag en Huyse De Grote Sterre in Van Maerlants geboorteplaats Damme volgde een tentoonstelling (die nog tot 27 april loopt). Nu is er ook een fraaie uitgave van de Spiegel Historiael, gebaseerd op een handschrift met miniaturen. Jozef Janssens (KU-Brussel) en Martine Meuwese (Leiden) kregen geen budget om alle 91.000 verzen uit te geven, maar vonden een efficiënt compromis. Ze drukten de Middelnederlandse tekst bij de miniaturen af, vatten de rest samen en geven heldere commentaar op het werk, dat de wereldgeschiedenis op rijm zet vanaf de schepping tot de eerste kruistochten. Davidsfonds/Clauwaert, 176 blz., 1980 fr. .We maken een hinkstapsprong naar het 18de-eeuwse classicisme en de eerste impact ervan op Het Martelaarsplein te Brussel. Onder die titel meandert Edgard Goedleven, initiatiefnemer van de Open Monumentendag Vlaanderen, door de evolutie van het plein waar momenteel de Vlaamse regering zetelt. Hij overloopt met veel aandacht voor het sprekende detail en een schat aan prenten, plannen en foto's. Lannoo, 256 blz. .Aan de hand van de deuren van de Doopkapel in Firenze weeft de Italiaanse minister van Cultuur en befaamde kunstkenner Antonio Paolucci een beeld van Het ontluiken van de renaissancekunst. Hopelijk gaat dit vlotte, leerzame boek niet verloren in de stroom van publicaties. Callenbach, 171 blz. . Het Louvre was al bij u thuis via internet, maar nu ook als de kwintessens in de serie Standaard Gidsen. De rondleiding in het museum is zelfs beter geslaagd dan de normale reisgidsen in deze reeks. Standaard, 392 blz., 895 fr. .We ronden af met Museum Builders, een volumineus werk waarin de architecten van een pléiade befaame musea en hun creatie voorgesteld worden. De uitleg blijft echter wat karig. Academy Editions, 264 blz. . LUC DE DECKER