De auteur is directeur van Trends. Reacties: frans.crols@trends.be
...

De auteur is directeur van Trends. Reacties: frans.crols@trends.beBekaert sluit opnieuw afdelingen in Vlaanderen met klassieke maakproducten. Het Britse blad The Economist stak op 1 oktober opnieuw zijn correcte verhaal af dat de val van de industriële productie in de ontwikkelde economieën een teken is van vooruitgang, niet van aftakeling. U bent ongetwijfeld een alerte ondernemer, bestuurder, stafmedewerker, bediende of belegger. U weet dat minder dan een vierde van de totale beurskapitalisatie van een bedrijf vandaag vertegenwoordigd wordt door de materiële activa (goederen, machines, gebouwen, wagens). Als u verbaasd het hoofd schudt, neen toch, tja, dan staat u voor aap bij strategiediscussies in uw bedrijf en het kost u de nek als bestuurder indien er een rel is rond de waardering van de onderneming waarop u toeziet. Isabel Verlinden van PricewaterhouseCoopers monstert het namenbord in de hall van het Brussels Media Center, waar Trends woont. Zij leest daarop Knack, Knack Weekend, Sport Magazine, Trends, Bizz, Le Vif, Plus, Industrie magazine, Nest enzovoort. Voor de andere bezoekers is dat bord een visitekaart en een richtingaanwijzer. Voor Verlinden is het een optelling van euro's, van waardevolle merken. Zij is een wereldautoriteit voor de strategisch-fiscale planning van immateriële activa en intellectuele-eigendomsrechten ( intellectual property of IP). Immateriële activa zijn de speculatieve theologie van de 21ste eeuw. IP en IP-beheer klinken fris en ac-tueel. In de geschiedenis van de intellectuele-eigendomsrechten in België moet de naam verschijnen van Jo Colruyt, de feitelijke stichter van de familiereus. Jo Colruyt heeft in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een verloren gevecht gevoerd over de boekhoudkundigeactivering van de ontwikkelkost van zijn bedrijfseigen software. De fiscus verdacht hem van oplichterij en dat kon moeilijk anders op een moment dat de belastingambtenaar een telraam had, een schrijfmachine van Adler en een IBM 360 gelijk was aan een reis naar de maan. Isabel Verlinden, Axel Smits en Bart Lieben schreven een dik boek over intellectuele eigendom, Mastering the IP Life Cycle (PwC, 584 blz., tel. 02 710 72 59). Zijn uw zakenideeën gebakken lucht of een goudmijn? Vraag is hoe je dat als Belgisch ondernemer fiscaal, juridisch en bedrijfsstrategisch geregeld krijgt? Ondernemingen besteden wereldwijd en jaarlijks meer dan één biljoen dollar (1.000.000.000.000) aan de ontwikkeling van intangibles. De concurrentieslag heeft meer en meer een immateriële vorm. De beleggers en de fiscus hebben een ruime marge om de reële waarde van de intellectuele-eigendomsrechten van een onderneming in te schatten. In de VS loopt er een rechtszaak over een betwisting van 10 miljard dollar IP-rechten van de farmareus GSK. De regels van deugdelijk bestuur zoals de code-Lippens en de Amerikaanse wet Sarbanes-Oxley (SOX, voor de fijnproevers), vereisen dat immateriële activa op hun correcte waarde worden geboekt. CEO's en CFO's verklaren hun jaarrekening voor exact en waarheidsgetrouw. Hun kennis van wat er in de portefeuille aan intellec-tuele-eigendomsrechten zit, is dus best grondig of zij rekenen zich in de fout met de boekhoudbeginselen van de industriële en niet van de post-industriële revolutie. Marc Coucke van Omega Pharma staat zoals vele nieuwere ondernemingen voor het dilemma: hoe bescherm ik mijn kennis en hoe waardeer ik haar? Bovendien: ontwikkel ik de kennis zelf? De eigen ontwikkeling kan Coucke in België slechts beperkt waarderen. Als hij kennis koopt door overnames, dan verschijnt zij voor het volle pond in de boekhouding. Rupert Murdoch is de machtigste uitgever ter wereld geworden met die polsstok. Hij kocht en kocht en de geboekte waarde van zijn concern groeide. In de farmabranche worden geneesmiddelen in ontwikkeling toegelicht in de voetnoten van de jaarbalans en gewaardeerd. Verhoogt dat de gevaren van intellectuele diefstal? De praktijk antwoordt neen. Dit model zou kunnen uitgebreid worden naar andere branches met pijplijnen. Veronderstel dat de titel Trends van Roularta Media Group expansie zoekt in Polen. De kosten in de pijplijn van de voorbereidingen - financieel, redactioneel, promotioneel, publicitair - verdienen meer dan het label kosten. Isabel Verlinden leert dat de hall van het Brussels Media Center niet alleen een propere plek is met mooie baliedames. Ze leert bovendien dat de stakers van het ABVV leven in een oud tijdsgewricht. Frans CrolsHet waarderen en beschermen van kennis is ingewikkeld, maar geen raketwetenschap.