Knokke, Koksijde, Schilde en Sint-Martens-Latem zijn ongerust : Vlaanderen wil een gewesttaks. Dat komt vooral de rijke gemeenten ongelegen.
...

Knokke, Koksijde, Schilde en Sint-Martens-Latem zijn ongerust : Vlaanderen wil een gewesttaks. Dat komt vooral de rijke gemeenten ongelegen.De grote steden, Antwerpen en Gent, vragen er al jaren naar : één of andere financiële kompensatie voor hun rol als centrumstad. Centrumsteden vervullen een dienstverlenende rol voor het hele stadsgewest ; het geheel van de omliggende gemeenten. De centrumsteden investeren en betalen in koncertzalen, teaters, musea, een professionele brandweer, olympische zwembaden of prachtig uitgeruste sportterreinen. De dikwijls erg begoede inwoners van de nog overwegend groene randgemeenten genieten ervan. "Een onhoudbare situatie," menen de onder schuldenbergen verborgen grootsteden, want al die inspanningen worden onder meer betaald met de personenbelasting. Hier is de cirkel rond : de gemeentelijke opcentiemen worden aangerekend aan een armer wordende stadsbevolking terwijl degenen die het zich kunnen veroorloven, verhuizen naar de stadsrand. Liefst in rijke gemeenten waar geen gemeentelijke personenbelasting wordt geheven. Tot op heden werd de roep van de grote steden naar een initiatief van de Vlaamse overheid nooit verhoord. In de loop der jaren hebben die dan ook zelf zij het beperkte initiatieven genomen. Wie in Gent een museum wil bezoeken, betaalt als Gentenaar niet ; een niet-Gentenaar betaalt wel. Vlaams minister van Begroting Wivina Demeester ( CVP) pleit nu voor één uniforme gewesttaks die geen rekening houdt met de woonplaats. Bovendien belooft ze een vluggere terugstorting van de taks naar de lokale overheden, de gemeenten. Dat laatste moet alle gemeenten als muziek in de oren klinken ; het eerste niet. Antwerpen en Gent houden zich voorlopig gedeisd. Hun herhaalde vraag om de personenbelasting te innen op de plaats waar men werkt, en niet op de plaats waar men woont, werd door minister voor Stedelijk Beleid Leo Peeters ( SP) al onaanvaardbaar genoemd. Die wil wel aan het gewest de bevoegdheid geven om, naast de aanvullende personenbelasting, ook de onroerende voorheffing, ja zelfs de vermogens- en vennootschapsbelasting te innen. Wie meteen in opstand komt, zijn de rijke gemeenten. Knokke en Koksijde, die geen frank gemeentelijke personenbelasting heffen, willen dat zo houden. Deze fiskale paradijzen voeren aan dat hun bewoners al voldoende slachtoffer zijn door de hoge grond- en huurprijzen en menen dat de gemeentelijke autonomie van de gemeenten door Demeesters voorstel danig in het gedrang komt. Een argument waar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wel oren naar heeft. Knokke en Koksijde hebben daarmee het debat geopend. Het is nu wachten op de reaktie van de minder florissante kollega's. De oorlog tussen de gemeenten staat voor de deur. KNOKKE Het einde van een fiskaal paradijs ?