Investeerders opgelet. Mechelen is the place to be. Althans volgens de keurig verzorgde brochure van de stad. Die moet investeerders lokken en ze ertoe bewegen projecten te realiseren voor gebouwen en percelen in stadseigendom. Zelf wenst (en kan) de stad immers de zware investeringen niet aan. Ze wil naar verluidt een coördinerende en sturende functie vervullen. Enkele voorbeelden.
...

Investeerders opgelet. Mechelen is the place to be. Althans volgens de keurig verzorgde brochure van de stad. Die moet investeerders lokken en ze ertoe bewegen projecten te realiseren voor gebouwen en percelen in stadseigendom. Zelf wenst (en kan) de stad immers de zware investeringen niet aan. Ze wil naar verluidt een coördinerende en sturende functie vervullen. Enkele voorbeelden. De Baron Michel-kazerne. Het voetbalveld van KV Mechelen stond eertijds bekend als "Achter de kazerne". Momenteel is de omschrijving "Achter de gesloopte kazerne" beter op zijn plaats. De Baron Michel-kazerne werd immers enkele jaren geleden afgebroken. De eigenaar van de terreinen plande ter plaatse eerst een administratief complex en later een woonproject. Beide voorstellen kregen de principiële goedkeuring van de stad, maar wachten voorlopig op hun uitvoering. Het Nekkerspoelstation. Door RIM (zie tekst) van de sloophamer gered en ondertussen beschermd. De stad zoekt een koper. Volgens schepen Backx zou de betere horecazaak of een dansgelegenheid hier op zijn plaats zijn. Hij betreurt het gebrek aan dansgelegenheid in de nabijheid van het centrum voor de Mechelse jeugd. De omwonenden zullen het graag horen. Het Predikherenklooster. Deed achtereenvolgens dienst als klooster en kazerne. Biedt veel mogelijkheden als hotel of congrescentrum. Een aantal geïnteresseerde kopers bood zich reeds aan bij de stad Mechelen. Maar voorlopig schrikken de hoge renovatiekosten van dit beschermde pand investeerders af. Het Zegel. Een voormalige postzegeldrukkerij in de buurt van het station. Door ligging en indeling volgens het stadsbestuur vooral geschikt voor een administratieve functie. Wachten op interesse. De Groentehal. Het shoppingcenter verdrong bijna drie decennia geleden de groentemarkt naar stadsgebouwen langs de Zandpoortvest. Een succesvolle en verder uitgebouwde groentemarkt op deze plaats zou echter voor zware verkeersproblemen zorgen. Vandaar de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor dit pand. De plaatselijke hogeschool HAM deed een bod. Bedoeling is het pand een meervoudige functie te geven. De school wil het bestaande pand afbreken en op de site een nieuwe campus en een jeugdhotel bouwen. De Nekkerhal. De eksteroog van schepen Backx en zijn companen. Tot 2012 moet de stad nog een jaarlijkse leninglast van 50 miljoen frank afbetalen voor dit megalomane en weinig realistische stadsproject uit het begin van de jaren '80. De Nekker brengt de stad jaarlijks 20 miljoen frank op. Ruim onvoldoende om de loodzware leninglast te dekken. Brouwerij Lamot. Na de overname van Lamot door Interbrew bleek deze brouwerij overbodig binnen de groep. Interbrew gaf het architectenbureau Moens, Vendenberghen & Bellenge de opdracht een masterplan uit te dokteren voor dit enorme pand in de nabijheid van het stadscentrum. Voorlopig voorziet men er tot tevredenheid van alle betrokken partijen een mix van woonlofts, horecapanden en winkelruimten naast zalen voor culturele en gemeenschapsfuncties. Het tekort aan parkeerplaatsen op de Lamot-terreinen (en in de onmiddellijke nabijheid) vormt de achilleshiel van het ontwerp.