De eerste sporen van menselijke bewoning langs de Congorivier in Kinshasa dateren van rond 500. Vanaf 1881 maakte de stad met ...

De eerste sporen van menselijke bewoning langs de Congorivier in Kinshasa dateren van rond 500. Vanaf 1881 maakte de stad met de komst van de Belgische kolonialen een sterke ontwikkeling door. Voor deze expo onderzochten kunstenaars de invloed van het kolonialisme op de architectuur en de stadsplanning van Kinshasa. De 17 miljoen mensen die er vandaag wonen, zijn erin geslaagd hun stad een nieuwe, organisch gegroeide identiteit te geven. Archiefmateriaal en nieuwe creaties bieden een boeiende inkijk in die rijke geschiedenis.