TE RISKANT ?
...

TE RISKANT ?De 25 %-participatie die Katoen Natie/Seaport Terminals onlangs kocht in de Zona Franca de Montevideo (ZFM) is volgens een Antwerpse collega van Fernand Huts "erg riskant". Die kritiek vindt Rita Heirman, vandaag nog gedelegeerd bestuurder van Seaport Terminals maar binnenkort voltijds actief op het Latijns-Amerikaanse regional headquarters van het distributieconcern, onterecht : "De participatie in de Zona Franca de Montevideo is een wissel op de toekomst. Vandaag is Montevideo slechts een stipje op de landkaart. Met buitenlandse knowhow, ook de onze, kan Uruguay uitgroeien tot een hub voor logistieke diensten." ZFM is een logistiek bedrijvencentrum van 50 hectare (met de mogelijkheid om uit te breiden), waarvan 35 hectare infrastructureel is uitgebouwd. Momenteel zijn er 70 ondernemingen die er hun logistieke zetel hebben. Zo'n 170 bedrijven laten er via derden de distributie verzorgen. ZFM heeft een omzet van 10 miljoen dollar aan huuropbrengsten en een nettowinst van 11 % (plus 4 % afschrijvingen), wat in verhouding met Katoen Natie eerder marginaal is. "Dit is slechts het begin," repliceert Heirman. De "succesformule" is, zoals ZFM-voorzitter Orlando Dovat grif toegeeft "fiscaal geïnspireerd". Immers : "Bedrijven die er actief zijn, worden voor vijftig jaar vrijgesteld van vennootschapsbelastingen. Buitenlanders moeten ook geen sociale zekerheidsheffingen, die normaal tot 30 % van het loon kunnen bedragen, betalen. Goederen die de zone binnenkomen, zijn vrijgesteld van directe belastingen en invoerheffingen. Als ze de zone verlaten, moet uiteraard belasting worden betaald in het land van aankomst. Eigenlijk is de Zona Franca een aparte staat binnen de staat Uruguay." Pikant detail : Orlando Dovat stond als accountant aan de wieg van het statuut van de vijf vrijhandelszones die in Uruguay opereren en waarvan ZFM de enige die momenteel volledig is uitgebouwd 40 % van de oppervlakte voor zich neemt. Elias Bluth, de kabinetschef van de Uruguayaanse president Julio Sanguinetti : "De regering beseft dat Uruguay, als klein landje zonder een enorme voorraad grondstoffen, zich binnen de Mercosur moet positioneren als een mainport. Dat kan alleen als we als dienstencentrum toegevoegde waarde leveren. Bedrijven als Katoen Natie hebben de knowhow om dit mee te helpen realiseren. Vandaar dat we voor dergelijke logistieke centra extra-voordelen inbouwen." De ZFM is niet alleen op fiscaal vlak een buitenbeentje. Qua infrastructuur steekt de zone schril af tegen de vermolmde logistieke bedrijven in de haven van Montevideo. Top of the bill is het telecommunicatienetwerk investering : 4 miljoen dollar ; exploitatiekost : 1 miljoen dollar per jaar van ZFM. Drie satellietzenders linken ZFM via Panamsat permanent met het Amerikaanse netwerk. Internationale tarieven zijn de helft goedkoper dan in de rest van het land. Voor Merill Lynch was dit de belangrijkste reden om zijn Latijns-Amerikaanse hoofdkwartier in de ZFM te vestigen. ORLANDO DOVAT (DELTAGROEP) EN RITA HEIRMAN (SEAPORT TERMINALS) Het tweetal dat de operaties van Zona Franca de Montivideo beheert, staat eigenlijk aan het hoofd van een aparte staat binnen de staat Uruguay.