In de Kamercommissie Infrastructuur kwam het op vrijdag 5 december tot een incident tussen de federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux ( Spirit) en Olivier Maingain, de voorzitter van de Brusselse FDF en volksvertegenwoordiger voor de MR. Die laatste zwaaide zelfs met een motie van wantrouwen tegen Anciaux (zie blz. 126).
...

In de Kamercommissie Infrastructuur kwam het op vrijdag 5 december tot een incident tussen de federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux ( Spirit) en Olivier Maingain, de voorzitter van de Brusselse FDF en volksvertegenwoordiger voor de MR. Die laatste zwaaide zelfs met een motie van wantrouwen tegen Anciaux (zie blz. 126). Aanleiding was het spreidingsplan voor de vluchten van en naar Zaventem, dat de paarse regering en de gewesten andermaal in de ban hield. De motie van wantrouwen - die later weer werd ingetrokken - illustreert de fel oplaaiende emoties in het dossier dat jongleert tussen economie en ecologie. Eerder vorige week, op woensdag 3 december, liep de deadline af die bepaalde dat de federale overheid een dwangsom moest betalen van 50.000 euro per dag dat er geen werk werd gemaakt van een afdoend spreidingsplan. De uitspraak van het Brusselse hof van beroep kwam er na een formele klacht van Daedalus, het actiecomité uit de noordrand. In de loop van de dag bereikte de federale regering evenwel een akkoord over een nieuw plan. De vliegroute-Chabert werd van onder het stof gehaald om het dossier uit de impasse te halen. Die route, die alleen in het weekend kan worden gebruikt, is genoemd naar de Brusselse CD&V-politicus Jos Chabert, die ze in 1974 in gebruik liet nemen. Vliegtuigen kunnen dwars over de hoofdstad vliegen richting Chièvres. De route komt er naast de bestaande Onkelinx-route die de vliegtuigen over het kanaal leidt. Na het opstijgen worden de toestellen richting noord en west zo meer gespreid. Het plan, dat na een jaar wordt geëvalueerd, is in de woorden van minister Anciaux "billijk". Dat was echter buiten de Brusselse minister van Leefmilieu Didier Gosuin (MR) gerekend. Die liet prompt weten dat Brussel zijn geluidsnormen gaat aanpassen aan deze van de Wereldgezondheidsorganisatie, die veel strenger zijn. Luchthavenuitbater Biac zegt dat dit concreet neerkomt op het sluiten van de luchthaven 's nachts. MR-topman Louis Michel floot zijn morrende troepen echter terug, al stijgt de nervositeit binnen het Brussels Gewest. Het medicijn 'fiscale amnestie'moet gepaard gaan met een goed omlijnde therapie. Dat betekent dat er maatregelen worden genomen ten gunste van de correcte en kleine spaarders, net als maatregelen om te vermijden dat er zich nadien weer een kapitaalvlucht zou voordoen. Het effect van een medicijn zonder bijpassende therapie is meestal maar van korte duur. En die therapie is er, zoals het dossier vandaag op tafel ligt, niet. ( Voormalig minister van Financiën, minister van Staat en Europees parlementslid voor de VLD Willy De Clerq over de fiscale amnestie, in De Tijd)