TRADITIONEEL VLAANDEREN.
...

TRADITIONEEL VLAANDEREN.Bij de rubriek sport in boekhandels nemen wielerboeken dezer dagen een prominente plaats in. Titels als Heersers over de Tour zitten in het wiel van de actualiteit. Enkele weken geleden nog was dat zo voor boeken over het voetbal. Naslagwerken als De geschiedenis van het WK pikten gretig in op de voetbalgekte. Dat de interesse voor sport in Vlaanderen zich grotendeels beperkt tot voetbal en wielrennen, hebben de Vlaamse uitgevers goed begrepen. Zo is de Standaard Uitgeverij vooral gericht op het voetbal, ze brengt voornamelijk boeken met kritische beschouwingen bij deze sport. Uitgeverijdirecteur Wim Verheyen: "Om sportboeken te kunnen uitgeven, moet je een reputatie opbouwen in een bepaalde sporttak en de boeken daarover voortdurend actualiseren. Zo overtuig je de boekhandel om een plaats vrij te maken voor je uitgaves en ook de vorige titels in voorraad te houden." Eén van de opmerkelijke uitgaven in het fonds van de Standaard Uitgeverij is het verzameld werk Totaal onverdiend, met voetbalverhalen uitgebracht in samenwerking met de Generale Bank. De oplage telde 80.000 exemplaren - de rekeninghouders van de bank kregen een boekje gratis - de losse verkoop was nog eens goed voor 2000 stuks. De uitgeverij wil ook andere uitgaves koppelen aan structurele partners. Zo werkt ze voor de WK-voetbalboeken van François Colin en Lex Muller samen met de Nederlandse boekhandel Bruna, aan wie 8000 stuks exclusief worden geleverd. Voor boeken over wielrennen kan men best terecht bij de Nederlandse uitgeverij De Arbeiderspers. Sport staat er in voor ongeveer 5% van de non-fictieverkoop. Maar ook Vlaamse uitgeverijen zoals De Eeclonaer uit het Meetjesland leggen zich op deze sporttak toe. De uitgeverij telt een achttal uitgaves in het Nederlands en het Frans met elk een oplage van 2000 à 3000 stuks. Het fonds telt bijvoorbeeld enkele biografieën (rond Roger De Vlaeminck en Johan Museeuw) en titels als 100 jaar Parijs-Roubaix. Ruim de helft van de uitgaves wordt in Frankrijk aan de man gebracht. Op het programma staan ook Engelstalige uitgaven, bestemd voor de Amerikaanse markt. Uitgeverij Éditions Vélo uit Oudegem dan houdt het bij één jaarlijkse uitgave: een naslagwerk met alle mogelijke uitslagen in de wielersport, soms aangevuld met speciale edities. De oplage van 15.000 stuks bereikt een vaste kopersgroep in veertig landen, goed voor een omzet van ruim 6 miljoen frank. "Al is ook de steun van sponsors nodig om het project te financieren," zegt uitgever en wielerjournalist Harry Van Den Bremt. Voor wie wil leren zeilen of zijn gevechtssporttechnieken wil bijschaven, zorgen vooral Nederlandse uitgevers voor tekst en uitleg. Kosmos en vooral Elmar hebben een min of meer algemeen aanbod in huis dat ze ook in Vlaanderen op de markt brengen. Sport is voor Elmar een niet onbelangrijke poot, goed voor 8 à 10% van de omzet. Volgens Matthijs Hogendoorn, sportuitgever van Elmar, kunnen uitgaves over minder populaire sporten zeker rendabel zijn: "Je moet nagaan of er een doelgroep voor bestaat. Dan kan je inspelen op trends als het inline skaten bijvoorbeeld. Daarnaast bestaat er voor de instructieboeken een vaste doelgroep, als de uitgeverij tenminste een goede reputatie geniet. De oplage van dergelijke werken schommelt rond de 3000 exemplaren." Sommige uitgeverijen, zoals De Standaard Boekhandel, opteren ervoor om hun aanbod met Engelstalige werken aan te vullen. Exclusieve sporten als baseball of American football trekken immers een bepaald geïnteresseerd publiek. En hoewel de verkoop van sportboeken het hele jaar door min of meer op peil blijft, bestaan er piekmomenten. Het feest van vader bijvoorbeeld. Sport blijft een mannenaangelegenheid. KDA