Binnen Solvay is er zich een heus Intranet aan het ontwikkelen. De hamvraag is : hoe kan deze beweging worden gecoördineerd zonder ze te willen centraliseren ?
...

Binnen Solvay is er zich een heus Intranet aan het ontwikkelen. De hamvraag is : hoe kan deze beweging worden gecoördineerd zonder ze te willen centraliseren ?Solvay onderzoekt de mogelijkheden van een zeer ver doorgedreven decentralisering. De groep is geografisch zeer verspreid met vestigingen in een veertigtal landen. Binnen de Belgische chemiegroep komt er een heus Intranet tot stand. Soms wordt dit onder impuls van een plaatselijke directie uitgebouwd, soms ontstaat het eerder spontaan met een aantal "plaatselijke informaticagoeroes" als drijvende kracht. In de fabriek in Lille, in de buurt van Antwerpen, verspreidt een Webserver de procedures voor kwaliteitszorg en in de zetel in Elsene gebeurt hetzelfde met de cursussen voor nieuwe software die in de microcomputers werd geïnstalleerd. In het onderzoekscentrum in Neder-Over-Heembeek (NOH) levert de server een geactualiseerde lijst met afwezigheden en mensen die op dat moment buitenshuis zijn, de lijst met telefoonnummers, de beschrijving van de beschikbare opleidingscursussen en zelfs de menu's van de refter om maar een paar voorbeelden op te noemen. Ook in de Verenigde Staten, in Duitsland en in Nederland wil men hier serieus werk van maken.Verrast."Deze beweging heeft ons verrast," erkent corporate image manager Bernadette Hislaire. "Maar aangenaam verrast," voegt ze er vlug aan toe. "Het leek ons wel nodig om een aantal duidelijke afspraken te maken." Die hadden vooral te maken met de vermeldingen die op elke pagina of op elke site moesten worden overgenomen. Ze moeten ook voorkomen dat hetzelfde werk op verschillende plaatsen wordt overgedaan." Welk nut heeft het bijvoorbeeld om het arbeidsreglement verschillende keren te kopiëren ? Met de techniek van Intranet, en dan meer in het bijzonder van het Web, is één kopie immers al voldoende omdat er een hypertextlink naar het document kan worden gemaakt, zelfs wanneer dit op een andere computer staat. Solvay, producent van chemische en farmaceutische producten en plastics, is één van de bedrijven waar een Intranet van zeer groot nut kan zijn. Omdat de vestigingen van de groep over de hele wereld verspreid liggen, heeft ze ook haar eigen netwerk, het zogenoemde Solnet (een Wide Area Network of WAN). Dit net verbindt naast andere computers de 17.000 pc's van het bedrijf met elkaar. Iedereen kan het net wel voor iets gebruiken. De verantwoordelijke van een business unit waar calciumchloride wordt geproduceerd, is van plan om het te gebruiken om de aandacht van de mensen van de commerciële afdeling te vestigen op een product dat maar een fractie van hun omzet vertegenwoordigt. Daarvoor zou hij een site op Intranet creëren.De Web-ontwerpers op het Intranet zijn overeengekomen om op hun homepage allemaal dezelfde grafische en informatieve gegevens af te beelden. Bernadette Hislaire benadrukt dat "iedereen spontaan de coverpagina van de Internetsite die in oktober 1996 werd gecreëerd, opnieuw gebruikt".Het onderzoekscentrum van Solvay in Neder-Over-Heembeek is het meest geavanceerd. Al minstens drie jaar speelt een interne Minitel (videotext) er de rol van informatieverdeler. Begin februari zou definitief een punt moeten worden gezet achter deze oude techniek. "De actualisering van een videotext en van een Intranet hebben weinig met elkaar gemeen". Volgens Carine Demeyer, Webmaster in NOH is het niet evident om dit harmonieus te laten verlopen. De aanwezige ervaring is de reden waarom de server van NOH de belangrijkste server in het bedrijf is. Hij bevat zowat 20.000 pagina's. Van bij het begin waren er verschillende hinderpalen. In de eerste plaats is er de keerzijde van zeer gedecentraliseerde initiatieven : bij gebrek aan informatie weet men vaak niet dat die of die gegevens op het net staan. Het gebruik van het net moet worden gepromoot.Gelukkig is er een krachtige zoekfunctie, Alta Vista, identiek aan de functie die op Internet wordt gebruikt, waarbij trefwoorden worden gebruikt om de inhoud van de documenten te doorzoeken en bepaalde documenten weer te vinden.De hinderpalen.Andere moeilijkheden : het scepticisme en de verschillende "culturen" in het informaticagebruik. Sommigen beschouwen Intranet als een gadget, anderen zijn het nog helemaal niet gewoon om gegevens via een computer te raadplegen. "We gaan de papieren documenten niet van de ene dag op de andere afschaffen," geeft Bernadette Hislaire toe.De actualisering van al deze gegevens blijft een delicate zaak. Met hypertextlinks is het nog niet zo eenvoudig om een document van het net te halen en door een ander te vervangen. Sommige links zouden wel eens in het niets kunnen verdwijnen.Bij een volgende stap zal het wel nodig worden om een toegangsbeheer in te voeren voor documenten die niet in het hele bedrijf moeten worden verspreid.RVA Website : http://www.Solvay.comCARINE DEMEYER EN BERNADETTE HISLAIRE (SOLVAY) Het Intranet kwam sneller dan voorzien van de grond.