Stefan Dierckx richtte Projective samen met Filip Bos- schaert op in 2006. Zowel Dierckx als Bosschaert zijn oud-medewerkers van Capco. Projective concentreert zich op projectmanagement voor de financiële sector. De crisis remde de groei niet af, integendeel. De banken hebben de voorbije jaren genoodzaakt hun business hervormd, kostenbesparingsprogramma's doorgevoerd, en zich gevoegd naar nieuwe regelgeving. Kortom, aan projecten geen gebrek.
...

Stefan Dierckx richtte Projective samen met Filip Bos- schaert op in 2006. Zowel Dierckx als Bosschaert zijn oud-medewerkers van Capco. Projective concentreert zich op projectmanagement voor de financiële sector. De crisis remde de groei niet af, integendeel. De banken hebben de voorbije jaren genoodzaakt hun business hervormd, kostenbesparingsprogramma's doorgevoerd, en zich gevoegd naar nieuwe regelgeving. Kortom, aan projecten geen gebrek. STEFAN DIERCKX. "Sinds een tijd is het accent verschoven naar de klant. De banken begrijpen dat de klant hun belangrijkste bron van goedkope financiering is, terwijl hij ontevreden is over het rendement dat hij krijgt op zijn spaarboekje. Dus willen ze er alles aan doen om de klant, via verschillende kanalen, zo goed mogelijk te bedienen." DIERCKX. "De meeste banken zijn overgeschakeld op een model met fullservicekantoren in de grotere centra en kleinere agentschappen met wisselende openingsuren in de dorpen. De herstructurering van het netwerk is bij de meeste Belgische banken ver gevorderd. Tegelijk doen ze de stap naar nieuwe technologieën, die de klant het leven moeten vergemakkelijken. Online- en mobiel bankieren zijn daarin de belangrijkste ontwikkelingen, maar dat vergt grote investeringen." DIERCKX. "Het is wachten op een uniforme standaard. Pas als er één platform is, waar alle banken, handelaars en kaartenuitgevers zich achter scharen, wordt betalen via een smartphone of een ander mobiel toestel de nieuwe norm. Ik verwacht dat dat nog enkele jaren kan duren, maar geen tien jaar." DIERCKX. "Ja. Steeds meer zaken die als basistransacties gelden, worden toevertrouwd aan leveranciers. Eerst was dat vooral IT, nu ook operationele functies. Ik vermoed dat op termijn alle transactionele en verwerkende operaties eruit gaan. Dat moet de middelen vrijmaken om te investeren in de service aan de klant en in het commercieel beleid. Al blijven de banken bezorgd om de veiligheid en de confidentialiteit van de klantengegevens, dat remt het outsourcingproces soms af." DIERCKX. "Nee. De twee zijn in België sterk verweven. We zijn een kmo-land. De grens tussen retail- en pure zakenbankactiviteiten is moeilijk te trekken. Een retailklant is in België al snel eigenaar van een bvba of hij onderneemt, is zelfstandige, heeft nood aan specifieke diensten, wil een krediet, en ga zo maar door. Het geïntegreerde bankmodel is eigen aan onze economie. Dat maakt een splitsing de facto zogoed als onmogelijk. Projective heeft al verzekeringstakken moeten afscheiden van een bank. Wel, dat zijn zeer complexe operaties die veel kosten. Een brute splitsing opleggen zou een drastische, maar zeker geen intelligente maatregel zijn. En het zou erg veel geld kosten." DIERCKX. "Natuurlijk. Dat beseft iedereen in de sector. Het retailgedeelte van de bank zal beschermd worden tegen slechte investeringen van de zakenbank. Maar de vraag is hoe streng de regelgeving zal zijn en waar de afbakening moet plaatsvinden: op vennootschappelijk, op operationeel, op IT-niveau? Men heeft de banksector al een pak heffingen opgelegd, waardoor de rendabiliteit onder druk staat. Voeg daar een strenge en dure regelgeving aan toe, en je duwt de banken misschien weer in de richting van risico-investeringen. Als de overheid niet oplet, bereikt ze een averechts effect." DIERCKX. "Dat is een idiote stelling. Hij vergelijkt het met een brandverzekering. Maar het systeem van de brandverzekering werkt maar omdat het risico op schade beperkt is en omdat het om relatief kleine schadegevallen gaat. Als morgen de helft van Vlaanderen afbrandt, dan wil ik wel eens zien wat er met de brandverzekering gebeurt. Want dat is het effect dat je creëert als je de banken voor elkaar garant laat staan. Dan was Dexia enkele jaren geleden failliet gegaan, en had het alle andere spelers meegesleurd in zijn val." DIERCKX. "De evolutie naar online- en mobiel bankieren zal doorzetten. Zaken zoals het betalingsverkeer zullen in de toekomst volledig elektronisch verlopen. De uitdaging bestaat erin de vele data waarover de banken beschikken, beter te gebruiken. Nu zitten spaarproducten, kredieten en verzekeringen nog vaak in aparte silo's en heeft de bank niet eens een geïntegreerd klantenprofiel. In een tweede fase kan zij de eigen data combineren met de informatie die voor iedereen toegankelijk is op de sociale media. De technologie om al die gegevens te ordenen bestaat. Het komt erop aan ze aan te wenden om persoonlijke voorstellen op maat van de klant te doen. Als je bijvoorbeeld weet dat iemand vaak naar Azië reist, kan je hem een andere kredietkaart voorstellen, die beter past bij zijn reisgedrag. Zo kan de bank evolueren tot een high-end service provider." PATRICK CLAERHOUT