Een duolegaat houdt in dat u een testament maakt en twee begunstigden aanwijst: een algemene en een bijzondere legataris. De algemene legataris betaalt minder erfbelasting dan de bijzondere legataris, maar hij krijgt de last om behalve zijn eigen erfbelasting ook die van de bijzondere legataris te betalen. Door die techniek wordt de belasting gesplitst en verlaagd.
...

Een duolegaat houdt in dat u een testament maakt en twee begunstigden aanwijst: een algemene en een bijzondere legataris. De algemene legataris betaalt minder erfbelasting dan de bijzondere legataris, maar hij krijgt de last om behalve zijn eigen erfbelasting ook die van de bijzondere legataris te betalen. Door die techniek wordt de belasting gesplitst en verlaagd. In de praktijk wordt het duolegaat vaak gebruikt om een goed doel te steunen. Als algemene legataris wordt dan een vzw aangewezen, zoals het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker of Artsen Zonder Grenzen. Een vzw betaalt in Vlaanderen slechts 8,5 procent erfbelasting en in Wallonië 7 procent. In Brussel is het tarief 12,5 procent, of 25 procent als de vzw geen fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. Een duolegaat kan ook zonder goed doel. U kunt bijvoorbeeld uw zoon als algemene legataris aanstellen en een ver familielid - bijvoorbeeld een neef - als bijzondere legataris. Uw zoon moet dan de erfbelasting van uw neef betalen, maar uiteindelijk houden beiden meer over. Professor Michel Maus heeft in een voorbeeld berekend hoeveel erfbelasting u kunt besparen met een duolegaat. Stel dat u bij testament uw vermogen van 600.000 euro wilt nalaten aan uw drie neven. Zonder duolegaat betalen ze in Vlaanderen in totaal 308.750 euro erfbelasting (298.125 euro in Wallonië en 385.000 euro in Brussel). Ze houden slechts 291.250 euro netto over (301.875 euro in Wallonië en 215.000 euro in Brussel). U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap toe te kennen aan Artsen Zonder Grenzen, met de last dat 310.000 euro toevalt aan uw neven. De vzw betaalt dan in Vlaanderen de 181.500 euro erfbelasting van uw neven (127.375 euro in Wallonië en 182.000 euro in Brussel). Daarnaast moet ze erfbelasting betalen op haar deel van 290.000 euro. In Vlaanderen is dat 24.650 euro (in Wallonië 20.300 euro en in Brussel 36.250 euro). In totaal kunt u met een duolegaat in Vlaanderen 102.600 euro erfbelasting besparen (in Wallonië 150.450 euro en in Brussel 166.750 euro). Hoe groter het verschil tussen het tarief van de bijzondere en de algemene legataris, hoe groter de besparing. In Vlaanderen is het hoogste tarief van de erfbelasting voor een 'vreemde' - een ver familielid of een vriend - 65 procent. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 80 procent. Denkt u aan een duolegaat met een goed doel, neem dan vooraf contact met de vzw om de voorwaarden te kennen. De vzw moet zelf iets aan de transactie overhouden. Vaak stellen vzw's een minimumgrens van 10.000 à 20.000 euro. JOHAN STEENACKERS