DE SOCIALE zekerheid is nog grotendeels federaal. Door de vergrijzing blijven de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg oplopen. Besparen in de sociale zekerheid gebeurde de voorbije jaren met de rem op. Saneren betekent niet de uitgaven doen dalen, wel de uitgaven minder snel doen stijgen. Met als gevolg dat de sociale zekerheid volgend jaar aankijkt tegen een ...