W im Van Lerberghe (34) wijst naar een centraal venster op zijn drukgevulde laptopscherm: de market maker window. Alle bid- en ask-prijzen van de marktmakers in het Yahoo!-aandeel op de schermenbeurs Nasdaq worden er weergegeven in real time, per prijsniveau gerangschikt in verschillende kleuren. De beste biedkoers is 406 5/16 dollar, de beste ask 406 7/16. In geen tijd komen er aan weerszijden van de tabel enkele dollars bij. "Koop nu duizend aandelen tegen 409, wacht enkele minuten tot de ask price op 409 1/4 staat, en verkoop. Voilà, 250 dollar, min twee maal 19,95 dollar voor de transacties, dat maakt 210,10 dollar, verdiend in hooguit 10 minuten."
...

W im Van Lerberghe (34) wijst naar een centraal venster op zijn drukgevulde laptopscherm: de market maker window. Alle bid- en ask-prijzen van de marktmakers in het Yahoo!-aandeel op de schermenbeurs Nasdaq worden er weergegeven in real time, per prijsniveau gerangschikt in verschillende kleuren. De beste biedkoers is 406 5/16 dollar, de beste ask 406 7/16. In geen tijd komen er aan weerszijden van de tabel enkele dollars bij. "Koop nu duizend aandelen tegen 409, wacht enkele minuten tot de ask price op 409 1/4 staat, en verkoop. Voilà, 250 dollar, min twee maal 19,95 dollar voor de transacties, dat maakt 210,10 dollar, verdiend in hooguit 10 minuten." Een koud kunstje voor Wim Van Lerberghe, een naar de VS uitgeweken Ardooienaar, die business development manager is bij on line broker InvestIN.com Securities uit Dallas, Texas (zie Mensen achter de Cijfers, blz. 18). InvestIN is de maatschappij die enkele weken geleden het Amerikaanse fenomeen van daytrading op de beurzen naar Europa overplantte, zowel virtueel (langs een website) als met een 'reëel' daytrading-center in Londen. Brussel is binnen enkele weken een volgende etappe op het Europese pad van InvestIN. Thierry Ponet (ex-Crédit Lyonnais) zal er de leiding hebben. Van Lerberghe en Ponet spreken liever van direct access trading dan van daytrading. "Dat geeft beter weer waar het om gaat. De technologie maakt het nu voor een privé-belegger mogelijk om niet langer de markt te moeten 'ondergaan' maar zelf direct in de markt te stappen met nagenoeg dezelfde tools als professionele traders in beurshuizen en banken. De software - prijs: 250 dollar per maand - geeft hem onder meer level 2-toegang tot Nasdaq, zodat hij zelf tussen en tegen de groten als Goldman Sachs, Morgan Stanley, Knight Trimark en andere marktmakers aandelen kan verhandelen. Of kan kiezen voor transacties langs een electronic communications network ( ECN) zoals Island of Instinet. Op de New York Stock Exchange ( NYSE) heeft hij via het SuperDOT-systeem toegang tot het elektronische book van de specialist die er de handel in een aandeel leidt." Wie dat vanuit België vandaag al wil proberen, kan terecht op www.investin.co.uk. Naast deAmerikaanse Nasdaq, NYSE en Amex wil InvestIN ook direct access trading op Europese beurzen gaan aanbieden. "Dat komt wellicht binnen een zestal maanden," stelt Wim Van Lerberghe.Hij kijkt nog eens op zijn scherm en ziet het Yahoo!-aandeel inmiddels op 410 dollar staan. "Rond dergelijk 'tiental' is er vaak weerstand. Een moment om short te gaan." We verkopen 1000 aandelen zónder ze te bezitten, zien de koers voor onze ogen wegtikken naar 409 1/2, kopen dan 1000 stuks om onze short-positie te coveren. Resultaat: 460,10 dollar in onze pocket. Jammer dat we slechts fictief bezig zijn, denken we. Wanneer Van Lerberghe even later enkele (kleinere) échte trades uitvoert, blijkt alras dat het niet altijd zó makkelijk is. En vooral: dat snelheid razend belangrijk is, zowel de snelheid waarmee je gegevens over de markten binnenkrijgt als de snelheid waarmee jouw orders de markt bereiken. Want als een andere marktpartij een fractie van een seconde eerder is, zie je je opzet gekelderd - 'rejected' verschijnt meteen in een van de venstertjes. Als de koers de verkeerde kant opgaat, ook natuurlijk. En de verliezen tikken even snel aan als de winsten. Daytraders vullen hun dagen door voor eigen rekening tientallen, soms honderden van dergelijke transacties per dag te verrichten, doorgaans spelend op koersbewegingen van amper 1/16, 1/8, 1/4 dollar. Scalping heet dat. Internet- en andere technologieaandelen zijn daarbij hun favoriete speeltjes. De jongste maanden zou daytrading naar schatting reeds meer dan 15% van de handel op Nasdaq uitmaken. Daytraders verschillen van 'klassieke' beleggers of investeerders - ook de on line variant daarvan - doordat ze zich niet bekommeren om de strategie van een genoteerd bedrijf of de langetermijnevolutie van een aandeel. Ze spelen puur op momentum. Wat voor hen telt, is de koersbeweging over de volgende 30 seconden, vijf of tien minuten, een uur eventueel, maar zeker niet voorbij vanavond. Aan het einde van de dag zijn ze bij voorkeur flat: ze hebben geen aandelen meer op hun account staan en ook geen short-posities. Zo elimineren ze het risico dat ze daags nadien bij het openen van de markten grote verliezen zouden lijden door ingezakte - of voor de shorters: opgesprongen - koersen. Daytraders doen hun ding vaak in speciaal daartoe uitgeruste centra, maar het kan ook van thuis uit. Wim Van Lerberghe: "Je hebt een krachtige pc nodig, best met twee schermen, om alle real time koersen, nieuwskanalen, grafieken etcetera op kwijt te kunnen; én een snelle telecomverbinding, die niet vertraagt wanneer de buren op internet gaan." Want het komt soms op tienden van een seconde aan. "Daarom ook gaat de roll-out van InvestIN in Europa gepaard met het uitbouwen van een particulier telecomnetwerk. En de Atlantische oversteek naar ons orderverwerkingscentrum in Dallas loopt eveneens over een privé-lijn, niet over het publieke internet," legt Van Lerberghe uit. Browser-gebaseerde on line trading à la Keytrade of Cortalstreet of ebanking.com is kinderspel vergeleken met direct access trading. Dat laatste vereist heel wat training. Je gaat je immers meten met de professionele traders van beurshuizen, banken etcetera. Eén week 'stoomcursus' bij InvestIN in Londen kost ongeveer 1000 pond. De verdiensten naderhand kunnen fenomenaal zijn. Daytraden is een beroep waarin sommigen op heel korte tijd dollarmiljonair worden, mede dankzij de hefboom die de brokers bieden in de vorm van een margin account, meestal met een 2-tegen-1 marge: de trader deponeert bijvoorbeeld 25.000 dollar in cash (of aandelen) en kan dan werken met een rekening van 50.000 dollar. Maar de hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting: recent onderzoek wees uit dat gemiddeld 70% van de 'spelers' verlies lijdt, en dan vaak veel meer kwijt is dan het oorspronkelijk ingebrachte bedrag. In de risk disclosure die de websites moeten publiceren, hebben de Amerikaanse autoriteiten inmiddels laten opnemen dat " daytrading can be extremely risky" en " you should be prepared to lose all of the funds that you use for day trading". ( Mark Barton bijvoorbeeld, de man die eind juli 1999 in Atlanta negen mensen neermaaide, was een daytrader die zich uitzichtloze verliezen op de hals had gehaald.) In Belgiëdenkt InvestIN enkele honderden klanten te kunnen vinden voor zijn direct access ofte level 2 product. "Dat is niet iets voor het grote publiek," weet Wim Van Lerberghe. Maar daarnaast opent InvestIN in de loop van de eerstkomende maanden een Nederlandstalige site voor 'klassieke' on line trading. "En er zit tegen medio dit jaar nog wat anders aan te komen. Noem het een level 1,5 of een light-versie van die direct access. Daarmee gaan we achter de cliënteel van E*Trade (in de VS), Keytrade (in België) en consorten aan." (Zie Inside, blz. 8) InvestIN, dat zichpas sinds een kleine twee jaar op 'gewone' on line trading en op direct access toelegt, haalde in december 1999 zo'n 30.000 transacties per dag (tegen een tarief van 9,95 dollar in de VS). Momenteel is het bedrijf via een private plaatsing zo'n 10 miljoen dollar aan het verzamelen, en een beursgang tijdens de tweede jaarhelft is gepland, vertelt Wim Van Lerberghe. "De visie die die plannen schraagt, is dat particulieren binnen enkele jaren vanuit één enkele rekening 24 uur op 24 wereldwijd aandelen, obligaties, futures en wat al meer on line zullen kunnen verhandelen. De rol van de ECN's zal almaar belangrijker worden, de traditionele beurzen zullen zich grondig moeten aanpassen of verdwijnen." RAF PAUWELS