W.R.
...

W.R.Uitermate boeiend, maar uiteraard in een heel woelige, specifieke, moeilijke toestand door de banken- en eurocrisis. Op die manier omschrijft Sonja De Becker haar mandaat als regent bij de Nationale Bank. Een jaar geleden werd de algemeen secretaris van de Boerenbond de opvolger van Piet Vanthemsche als regent. SONJA DE BECKER. "De regentenraad vergadert om de veertien dagen in Brussel. Ik moet dan toch in de hoofdstad zijn voor andere activiteiten, die combinatie was geen probleem. Het is een bijzonder leerrijke ervaring. We krijgen telkens een bijzonder goed gedocumenteerd overzicht van de financiële en economische toestand in België, Europa en de wereld. Ik verving Piet Vanthemsche die ontslag moest nemen omdat hij ook bestuurder is bij KBC. In juni begin ik aan een nieuwe termijn van drie jaar." DE BECKER. "Een algemeen secretaris is zoiets als een CEO of een gedelegeerd bestuurder in een onderneming. De voorzitter stuurt het inhoudelijke bewegingswerk, hij is het gezicht naar de buitenwereld. Ik draag de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Ik zorg ervoor dat ze draait. Maar daarnaast heb ik dus mijn mandaten. Ik volg ook nauwgezet syndicale, inhoudelijke dossiers zoals milieuzorg en ruimtelijke ordening." DE BECKER. "Ach, daar is geen discussie over. We werken heel complementair. Ik werk nu in de schaduw, maar als ik het gezicht zou moeten worden voor de buitenwereld, dan is dat ook best oké." DE BECKER. "Dat was niet fijn. Ik kreeg heel veel reacties op die typering. Wie nauw met me samenwerkt, vindt ze niet correct. Ik ben rechtlijnig en consequent. Ik durf moeilijke beslissingen te nemen. Ik houd niet van spelletjes en als CEO van een organisatie met 240 werknemers moet je beslissen." DE BECKER. "Absoluut, want die afstand is er letterlijk en ongewild. Boerderijen worden steeds minder toegankelijk door de steeds strengere voorschriften over hygiëne en voedselveiligheid. Vreemden mogen stallen niet langer betreden, maar boerderijen zijn lokale, familiale bedrijven, die moeten verankerd blijven in hun dorp." DE BECKER. "Dat klopt, maar het landbouwareaal bleef stabiel. Toch blijft de situatie precair. In de tuinbouw en de varkensteelt zien we sinds twee maanden een licht herstel van de prijzen. Maar de prijzen komen dan ook van een zwaar dieptepunt." "De afstand tussen boer en consument wordt steeds groter"