Wij rekruteren. Zijn er bepaalde punten waarop ik moet letten in een sollicitatiegesprek of vragen die ik niet mag stellen? Hoelang mag ik CV's van sollicitanten bewaren?

Tijdens een sollicitatiegesprek geldt het recht op privacy van de sollicitant in principe onverkort. Toch moet een werkgever op de een of andere manier kunnen peilen naar de geschiktheid van de kandidaat voor de baan. Als hij solliciteert, moet de kandidaat dus een deel van zijn privacy opgeven. Maar dat betekent niet dat de werkgever zomaar alle vragen mag stellen, of dat de kandidaat die altijd moet beantwoorden.
...

Tijdens een sollicitatiegesprek geldt het recht op privacy van de sollicitant in principe onverkort. Toch moet een werkgever op de een of andere manier kunnen peilen naar de geschiktheid van de kandidaat voor de baan. Als hij solliciteert, moet de kandidaat dus een deel van zijn privacy opgeven. Maar dat betekent niet dat de werkgever zomaar alle vragen mag stellen, of dat de kandidaat die altijd moet beantwoorden. De cao nr. 38 bevat een aantal principes waar de werkgever en de sollicitant zich aan moeten houden. Ook de Privacywet van 8 december 1992 en antidiscriminatiewetten zijn doorgaans van toepassing op een sollicitatieprocedure. De werkgever moet duidelijk maken waarom hij de informatie verzamelt. Hij moet daarom voldoende aandacht besteden aan de vacature. Die dient onder meer gegevens te bevatten over de aard en de eisen van de functie, de sollicitatieprocedure en de eventuele aanlegging van een reserve van geselecteerde kandidaten. Tijdens een sollicitatiegesprek mag de werkgever vanzelfsprekend vragen stellen over de studies en het beroepsverleden van de kandidaat. Die moet daar een eerlijk antwoord op geven. Vragen over zijn privéleven zijn alleen toegestaan voor zover ze relevant zijn voor de functie. Het doel van het gesprek is de geschiktheid van de sollicitant voor de baan te beoordelen. Vragen uit pure nieuwsgierigheid kunnen niet door de beugel. Een vraag over de geloofsovertuiging van de kandidaat kan voor de aanwerving van een godsdienstleerkracht, maar is ongeoorloofd voor de aanwerving van een bediende in een doorsneebedrijf. Vragen over het strafrechtelijk verleden kunnen eventueel worden gesteld voor een baan zoals die van caissière. De kandidaat moet die naar waarheid beantwoorden, maar heeft het recht te zwijgen over een eventuele veroordeling voor een vluchtmisdrijf, aangezien die niet relevant is voor de functie. De sollicitant heeft soms niet alleen een zwijgrecht, maar zelfs het recht om te liegen. Als een kandidaat-werkgever aan een sollicitant vraagt of ze zwanger is, mag die dat ontkennen, zelfs als dat een leugen is. Als ze geen antwoord geeft, zou dat het vertrouwen van de werkgever aantasten en haar kans op de baan verkleinen. De werkgever mag de CV's van de kandidaten niet langer bewaren dan nodig is. Zodra hij de geschikte kandidaat heeft gevonden, moeten ze in principe worden vernietigd. De werkgever kan op de vacature wel vermelden dat de CV's tot één jaar lang worden bewaard voor als er later mogelijk nog functies vacant worden. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.