Plantaardige sojaproducten hebben belangrijke milieuvoordelen tegenover hun dierlijke tegenhangers. In 2009 voerde Ecofys een Life Cycle Assessment uit op de Alpro-producten. Daaruit blijkt dat de productie van een liter koemelk 3 keer meer land en 2,5 keer meer water vergt dan die van een liter sojamelk. De CO2-uitstoot is zelfs vijf keer hoger. Voor vlees zijn de cijfers nog overtuigender. Voor de productie van een kilogram rundvlees is 45 keer meer land en 20 keer meer water nodig dan voor die van een kilogram sojaburger. De CO2-uitstoot is 10 keer groter.
...

Plantaardige sojaproducten hebben belangrijke milieuvoordelen tegenover hun dierlijke tegenhangers. In 2009 voerde Ecofys een Life Cycle Assessment uit op de Alpro-producten. Daaruit blijkt dat de productie van een liter koemelk 3 keer meer land en 2,5 keer meer water vergt dan die van een liter sojamelk. De CO2-uitstoot is zelfs vijf keer hoger. Voor vlees zijn de cijfers nog overtuigender. Voor de productie van een kilogram rundvlees is 45 keer meer land en 20 keer meer water nodig dan voor die van een kilogram sojaburger. De CO2-uitstoot is 10 keer groter. "De milieuvriendelijkheid van ons product motiveerde ons al langer om het ecologische te vertalen naar een algemeen groen beleid", stelt John Flypo, sitemanager van de fabriek in Wevelgem. "Vier jaar geleden zijn we gestart met een CO2-programma dat als doel heeft tegen 2020 CO2-neutraal te produceren. In onze sector is dat zeker niet vanzelfsprekend en dus hebben we een stappenplan opgesteld." "In eerste instantie hebben we gemaakt dat we zo weinig mogelijk energie nodig hebben. Dat gaat om banale zaken: de deur van de koelcel minder lang openen, de productiemachines in het weekend volledig afkoppelen, de koelkasten een graadje hoger zetten... Een volgende stap is de energie zo efficiënt mogelijk gebruiken door te opteren voor de best beschikbare technieken. Stap drie is het integreren van energie, door de restenergie uit bijvoorbeeld warm water of condensaat opnieuw te gebruiken. In de vierde stap hebben we gekozen voor hernieuwbare energie. De laatste stap is de fossiele CO2-uitstoot die we echt niet kunnen vermijden, te compenseren, bijvoorbeeld door bosaanleg." De voorbije vier jaar investeerde Alpro meer dan 4 miljoen euro om het energieverbruik te reduceren. "Onze waterzuivering is nu volledig biologisch. Dat betekent dat er een biogas ontstaat dat we kunnen gebruiken om elektriciteit en warmte op te wekken. Daarmee voorzien we in 5 tot 7 procent van onze elektriciteitsbehoeften. We hebben ook het ijswatercircuit compleet gemoderniseerd - goed voor 15 procent minder energieverbruik - en zonnecellen geplaatst op de portiersloge."Daarnaast werkt het bedrijf aan het Aquafit 4 Use-project. "Ons afvalwater is nu al van een behoorlijke kwaliteit en mag bijgevolg gestort worden in de Leie, maar we streven naar een volledige integratie om zo het waterverbruik te beperken. Het water kan opnieuw gebruikt worden in de nutsvoorzieningen, als reinigingswater of sanitair water. Het doel is uiteraard zo ver te gaan dat het opnieuw als proceswater in te zetten is." Transport is een heikel punt. Daarom is op de site in Wevelgem net een kade in gebruik genomen. De sojabonen worden voortaan via binnenscheepvaart vervoerd en zo haalt Alpro jaarlijks 1200 tot 1500 vrachtwagens van de weg. "Ook voor onze mensen hebben we een aantal initiatieven genomen", vult strategy & business development director Koen Bouckaert - verantwoordelijk voor duurzaam ondernemen - aan. "We hebben een energiemanager aangesteld en alle techniekers zijn opgeleid om het energieproces anders te zien. Er moet een mentaliteitsverandering komen, zodat zuinig omspringen met energie een productiestap op zich wordt. Bovendien worden bij ons alle drie de P's - people, planet en profit - gerapporteerd aan de raad van bestuur. " ANNICK CLAUS