SD Worx is met 323.000 aangesloten werknemers en 17.000 aangesloten werkgevers, een omzet in 1998 van 1,4 miljard frank en 700 personeelsleden marktleider in de sector van de erkende sociaal secretariaten. Nu wil het zich ook profileren als expert in human resources management (HRM) en als softwareconstructeur.
...

SD Worx is met 323.000 aangesloten werknemers en 17.000 aangesloten werkgevers, een omzet in 1998 van 1,4 miljard frank en 700 personeelsleden marktleider in de sector van de erkende sociaal secretariaten. Nu wil het zich ook profileren als expert in human resources management (HRM) en als softwareconstructeur. Dat het menens is, blijkt uit de partnerships die SD Worx afsluit. Zo is er het zopas opgerichte Source, een bedrijf dat zich zal specialiseren in de automatisering van HRM. SD Worx zal daarvoor samenwerken met de Duitse softwareproducent SAP. "Een logische stap," vindt communicatiedirecteur Patrick Serverius van SD Worx: "Het loonberekeningssysteem kan perfect worden geïntegreerd met de HRM-functie van de klant ( nvdr - bijvoorbeeld vorming, of functieclassificaties). SAP richtte zich totnogtoe vooral naar grote bedrijven, waar implementatie vaak maatwerk is. Dit verandert, want ook kleinere ondernemingen beginnen meer aandacht te besteden aan de integratie van informaticatoepassingen. Bovendien wint ook de HRM-functie in die kleinere ondernemingen aan belang. Dit is net het marktsegment waarin SD Worx ervaring heeft." Samen methet Belgische softwarehuis Real Software riep SD Worx op 1 april 1999 ook al de 50/50 joint venture RealWorx in het leven. Real Software en SD Worx zullen samen de HRM-module ontwikkelen en commercialiseren voor Remax, het Enterprise Resource Planning (ERP)-pakket dat Real Software in januari lanceerde. Beide ondernemingen zullen ook preferentieel samenwerken bij de implementatie van het HRM-gedeelte in andere ERP-systemen. Nog in april sloot de afdeling Remuneratieadvies van SD Worx een akkoord met het verzekeringskantoor J.Van Breda: beide zullen samenwerken op het vlak van personeelsbeloning. Zegt Serverius: "Zo willen wij een antwoord bieden op het stijgende succes van flexibele verloning. Het verzekeringskantoor ontwikkelde een sterke expertise inzake personeelsvoordelen, wij in salariëring." De samenwerking heeft geen juridische vorm, maar gemengde teams zullen een complete dienstverlening aanbieden. Nieuwe concurrentenLuiden de samenwerkingsverbanden een nieuwe periode in? "Ja en nee," vindt algemeen directeur Jan van den Nieuwenhuijzen. "De strategie die eind de jaren tachtig is vastgelegd - diversificatie van onze activiteiten in twee domeinen, meer bepaald het juridische en het HRM-domein - zetten we voort. Maar er is een enorme evolutie op technologisch vlak. En dus zijn er ook nieuwe producten. Bovendien hebben wij behoefte aan SAP-specialisten. Als sociaal secretariaat ben je niet bekend als informaticaleverancier en lok je weinig informatici. Source kan zich profileren als informaticawerkgever en de medewerkers een flexibel carrièrepad aanbieden." Belangrijker isechter de veranderende nationale en internationale omgeving. Van den Nieuwenhuijzen: "De Belgische markt van sociale secretariaten, toch nog altijd onze kernbusiness, is verzadigd. De meeste kleine ondernemingen zijn al aangesloten bij een sociaal secretariaat. Alleen bij grote ondernemingen is er nog wat ruimte om te groeien. Dit betekent dat we voortdurend ons aanbod moeten verfijnen. Bovendien zijn de andere sociale secretariaten niet meer onze enige concurrenten. Er komen steeds meer internationale spelers een deel van de koek opeisen: de grote softwarehuizen, zoals SAP, PeopleSoft, ADP en Baan, bieden allesomvattende beheerssystemen met inbegrip van de loonadministratie. Hun grote sterkte is dat zij tools kunnen offreren die internationaal bruikbaar zijn. En dan zijn er nog de grote consultantbureaus: bedrijven hebben immers meer en meer behoefte aan grensoverschrijdend advies inzake sociale wetgeving, fiscaliteit, loonadministratie en tewerkstelling." Ongeduldige aandeelhoudersIn een verzadigde markt is de concurrentie vaak bikkelhard. De enige manier om het marktaandeel te vergroten, is door het weg te snoepen van de tegenstander. Jan van den Nieuwenhuijzen: "Tussen so ciale secretariaten bestaat concurrentie, maar een gezonde. Dat neemt echter niet weg dat er wel eens secretariaten zijn die opeens hun diensten aanbieden onder de gangbare prijs. Meestal gaat het dan om een nieuw kantoor in die regio dat een bepaald volume wil bereiken om rendabel te zijn. Maar dat is doorgaans slechts tijdelijk. Een bedrijf verandert immers niet vlug van sociaal secretariaat. Alleen als de relatie met het secretariaat zeer vertroebeld is, omdat bijvoorbeeld de lonen keer op keer verkeerd worden berekend, gaat men weg." SD Worx kent een jaarlijks verloop van 1,5%, ver onder het nationale gemiddelde (5%). Volgens de algemeen directeur ligt de oorzaak van het gebrek aan agressieve competitie bij het juridisch statuut van de sociale secretariaten, vzw's opgericht door patronale organisaties. "Wij hebben geen aandeelhouders die elk jaar een uitbetaling van dividenden verwachten. De druk om te groeien en rendabel te zijn is kleiner. Maar dit betekent niet dat rendabiliteit niet belangrijk is. We gedragen ons veeleer als een handelsvennootschap dan als een vzw."Nadeel is dan weer dat sociale secretariaten zelf voor het nodige kapitaal moeten zorgen om nieuwe producten te ontwikkelen. Ze hebben geen aandeelhouders waar ze kunnen aankloppen als ze geld nodig hebben.Jaloerse burenDe huidige conjunctuur en de stijgende tewerkstellingsgraad zullen de volgende jaren toch groeikansen bieden in een anders vrij stabiele markt. "Dat is groei waar we geen inspanningen moeten voor leveren," vindt van den Nieuwenhuijzen. "Maar het wil ook zeggen dat je die werknemers weer verliest tijdens een recessie. In het segment van de grote bedrijven zijn er nog goede vooruitzichten. Onze groei zal dan ook van die kant moeten komen. En van de nieuwe bedrijven die worden opgericht. Want die zijn er ook nog."De algemeen directeur voorspelt dan ook een golf van fusies en overnames de komende jaren. "Vooral de kleine sociale secretariaten zullen het moeilijk hebben om autonoom te blijven. Tenzij men zich toelegt op een niche in de markt, en dat kan zowel een regio zijn als een bepaalde sector."Bij SD Worx kijken ze ook naar Europa om de toekomst te verzekeren. En wel om twee redenen: de verzadigde binnenlandse markt en de harmonisering van de sociale wetgeving. "Die komt er, de vraag is alleen wanneer. Zo'n harmonisering opent heel wat kansen, op voorwaarde echter dat we dan al internationaal actief zijn. Dit zal immers het signaal zijn voor grote buitenlandse spelers om de Belgische markt in te palmen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Amerikaanse ADP, dat nu al de lonen berekent van 8 miljoen Franse en 800.000 Nederlandse werknemers. Met meer dan 300.000 aangesloten werknemers zijn wij marktleider, maar in vergelijking met Nederland en Frankrijk is dat twee keer niets."Voor concreteinternationale plannen is het echter nog te vroeg. Voorlopig is SD Worx alleen onrechtstreeks actief op de buitenlandse markt via een aantal partnerships in de buurlanden, in Spanje en Oostenrijk op het vlak van loonberekening, sociaal juridisch en fiscaal advies en remuneratie. Klanten met een klein verkoopkantoor of filiaal (maximaal tien medewerkers) in de buurlanden kunnen er terecht voor de berekening van de lonen. Van den Nieuwenhuijzen: "Voor sommige klanten centraliseren wij de gegevens en sturen ze dan door naar de plaatselijke partner. Grote bedrijven brengen we alleen in contact met een lokale dienstverlener, maar verder komen wij daar niet meer tussen." Hilde Vereecken