Mario De Vry: "De ontwrichting van de financiële structuur in een snelgroeiend bedrijf komt er vanwege investeringen waarvoor er pas later return is. Die return genereert dan winst of kasstroom, die het eigen vermogen versterkt, waardoor het financiële evenwicht wordt hersteld. Om die periode te overbruggen, willen ondernemers een financiering. Bankiers evalueren dan of de kasstroom uit het verleden toereikend is voor het inves...

Mario De Vry: "De ontwrichting van de financiële structuur in een snelgroeiend bedrijf komt er vanwege investeringen waarvoor er pas later return is. Die return genereert dan winst of kasstroom, die het eigen vermogen versterkt, waardoor het financiële evenwicht wordt hersteld. Om die periode te overbruggen, willen ondernemers een financiering. Bankiers evalueren dan of de kasstroom uit het verleden toereikend is voor het investeringsprogramma. Bij klassieke en gestaag groeiende bedrijven is dat vaak het geval, bij echt snelle groeiers bijna nooit." "Om de ondernemer te helpen, kiezen wij graag voor Asset Based Finance. Dat betekent dat we financieren met een duidelijk te identificeren activabestanddeel als onderpand: een machine of auto, handelsvorderingen, voorraad... Belangrijk is dat, in tegenstelling tot bij een hypotheek, het voorwerp van het onderpand meteen eigendom is van de bank. Loopt er dus toch iets fout, dan volgt er geen juridische procedure om het geleende bedrag terug te vorderen." Een sprekend voorbeeld van Asset Based Finance is commercial finance (factoring in de volksmond). Mario De Vry: "Bij een snelgroeiend bedrijf nemen ook de handelsvorderingen fors toe. Anders zou de onderneming niet snel groeien. Als bank verlenen we een krediet, op basis van de openstaande handelsvorderingen, dat - in tegenstelling tot een vaste kredietlijn, zoals een kaskrediet of straight loan - flexibel en automatisch mee evolueert met de toenemende omzet. De instapdrempel (het risico) voor de bank is laag en de dynamische flexibiliteit is voor het bedrijf een goede zaak." Ook de operationele autolease is zo'n voorbeeld. Een bedrijf met een beperkt aantal medewerkers stelt volgens hun wensen of noden bedrijfsauto's ter beschikking. "Maar bij een snelle groei is die verscheidenheid niet vol te houden. Dan is een operationele lease met duidelijke categorieën van auto's beter. Ook de leasing van machines is een handige oplossing. Er kan geen conflict zijn met een andere bankwaarborg en er is een 100% financiering met voorfinanciering van de btw. Een off-balanceleasing belast bovendien de balans van de snelle groeier niet."