Op welke plaats moet Prins Laurent zitten als hij uw bedrijf bezoekt: naast of tegenover de CEO? Hoe spreken we zijn echtgenote aan? Waar hangt de bedrijfsvlag ten opzichte van de driekleur? "Wanneer u zelf aan iemand wordt voorgesteld, zegt u niets en wacht u af tot de andere de hand uitsteekt. Na de voorstelling mag u gerust een praatje slaan, maar wanneer u een hooggeplaatst persoon ontmoet, volstaat u met aankijken en een vriendelijk hoofdgebaar, eventueel vergezeld met het noemen van de titel: majesteit, excellentie, mevrouw en dies meer. De formu...

Op welke plaats moet Prins Laurent zitten als hij uw bedrijf bezoekt: naast of tegenover de CEO? Hoe spreken we zijn echtgenote aan? Waar hangt de bedrijfsvlag ten opzichte van de driekleur? "Wanneer u zelf aan iemand wordt voorgesteld, zegt u niets en wacht u af tot de andere de hand uitsteekt. Na de voorstelling mag u gerust een praatje slaan, maar wanneer u een hooggeplaatst persoon ontmoet, volstaat u met aankijken en een vriendelijk hoofdgebaar, eventueel vergezeld met het noemen van de titel: majesteit, excellentie, mevrouw en dies meer. De formules aangenaam en hoe maakt u het? zijn in die gevallen uit den boze," lezen we in Protocol praktisch - De kunst van hoffelijk aanspreken, corresponderen en organiseren van Ben Jehaes en Yves Panneels (uitgegeven door The House of Books). Een nuttig boek, zeker met de te verwachten royalistische inflatie rond het prinselijk huwelijk (dat plaatsvindt op zaterdag 12 april). Volgens Yves Panneels, pr-manager van luchtvaartmaatschappij Virgin Express, hebben heel wat bedrijfsleiders en politici het moeilijk met de protocollaire geplogenheden. " Trends-lezers zijn ongetwijfeld keien in het organiseren van de operationele taken van hun onderneming, maar ze vallen wel eens in een zwart gat als ze bij een officieel bezoek bepaalde gebruiken moeten naleven. Dat leidt tot gestuntel, op een moment dat het bedrijf zich net positief wil profileren." Zelfs beroepsprominenten maken wel eens een uitschuiver, zoals bleek tijdens een koninklijk bezoek aan de Scheldestad. Omdat toenmalig burgemeester Leona Detiège hem consequent bleef aanspreken met monseigneur in plaats met sire, pareerde KoningAlbert hoffelijk dat zij deze titel gerust mocht gebruiken, maar "dan spreek ik u straks wel met eersteschepen aan." Is het echt nodig om zo'n belang te hechten aan het protocol? Panneels wijst erop dat protocollaire regels het leven makkelijker moeten maken. "Je kan vooraf inschatten volgens welk scenario een feest of een bezoek zal verlopen, zonder bepaalde prominenten voor het hoofd te stoten." Bij bedrijfsbezoeken buigen vooral secretaressen zich over de regels van het protocol, zo blijkt. Zij worden ook gecontacteerd door de protocoldienst van het Hof, die alle zaken rond het bezoek regelt. "Die protocoldienst kent uiteraard het klappen van de zweep," aldus Panneels. "Je kan er blind op vertrouwen."De protocoldienst heeft ook het boek van Jehaes en Panneels discreet nagekeken. De auteurs kregen het vriendelijke verzoek de passage te schrappen die waarschuwde op tijd te zijn bij een bezoek aan Laken, "omdat men anders wordt neergesabeld." Niet dat Laken geen grapje apprecieert, het Paleis vreesde enkel dat de buitenlandse pers die raad letterlijk in de kolommen zou overnemen. H.B."Wanneer u zelf aan een hoogwaardigheids-bekleder wordt voorgesteld, zegt u niets en wacht u af tot de andere de hand uitsteekt."