Officieel zal de Verenigde Staten in 2003 zo'n 70.000 vluchtelingen opnemen. Maar in de praktijk zal dat aantal een pak lager liggen. Vele duizenden zullen immers verstrikt raken in de lange vertragingen als gevolg van de veiligheidsprocedures na de aanslagen van 11 september 2001. Zo nam Amerika in 2002 amper 30.000 vluchtelingen binnen, het laagste aantal in 25 jaar.
...

Officieel zal de Verenigde Staten in 2003 zo'n 70.000 vluchtelingen opnemen. Maar in de praktijk zal dat aantal een pak lager liggen. Vele duizenden zullen immers verstrikt raken in de lange vertragingen als gevolg van de veiligheidsprocedures na de aanslagen van 11 september 2001. Zo nam Amerika in 2002 amper 30.000 vluchtelingen binnen, het laagste aantal in 25 jaar. Dat is een merkwaardige ommekeer in Amerika's traditionele mildheid tegenover de ontheemden in deze wereld. Tijdens het presidentschap van George Bush Sr. aanvaardde Amerika het dubbele, en tijdens de woelige dagen in Indochina kwamen honderdduizenden Aziatische vluchtelingen aan, die sindsdien van de VS een aanzienlijk betere plek gemaakt hebben. Vluchtelingen die het land of the free willen binnenkomen, komen in een vicieuze cirkel terecht. Voor een aantal landen (de precieze lijst is geheim) worden alle mannen van 15 tot 45 jaar onderworpen aan een veiligheidsonderzoek, de Security Advisory Opinion ( SAO). Het probleem is dat de belangrijkste oorzaak voor de vluchtelingenstroom - binnenlandse conflicten - rechtstreeks in verband staat met landen waarvan meer inwoners een potentieel veiligheidsrisico voor de VS betekenen. De vluchtelingen even buiten beschouwing gelaten, zal zowel de legale als de illegale immigratie in 2003 hoge toppen scheren. We mogen ervan uitgaan dat er volgend jaar niet minder dan 1 miljoen immigranten zullen arriveren. Er is geen enkel ander land ter wereld dat een immigratie van die omvang kent: een massa mensen, zelfuitgeroepen ondernemers, die meer dan bereid zijn om te werken en die meestal jonger zijn dan dertig jaar.Volgend jaar zal de druk op het Witte Huis toenemen om de 'ongedocumenteerde' (illegale) immigranten amnestie te verlenen. Daarbij gaat het in overweldigende mate om Latijns-Amerikanen, en meer bepaald Mexicanen. Omdat de president zelf afkomstig is uit Texas en er in Mexico een sterke leider aangetreden is in de persoon van Vicente Fox, is het best mogelijk dat het in 2003 tot een vergelijk komt. Fox heeft beloofd de grenscontroles te verscherpen in ruil voor een algemene amnestie. In 2003 zal er trouwens een toevloed van vluchtelingen zijn uit één bepaalde plek: Colombia, waar president Alvaro Uribe gezworen heeft een harde militaire lijn te volgen tegen de rebellenbewegingen. De pleitbezorgers van de vluchtelingen zullen er bij de Amerikaanse regering op aandringen om voorrang te geven aan de Colombiaanse asielzoekers. Maar het feit dat er voor heel Latijns-Amerika maar 2500 toelatingen ingeboekt staan, doet veronderstellen dat die smeekbede in dovemansoren zal vallen. Joel R. Charny [{ssquf}]De auteur is vice-president Beleid van Refugees International.(2003)Het Kyoto-protocol wordt van kracht wanneer de Russen het in april ratificeren. De uitstoot van koolstofdioxide moet dan 5% minder worden dan het niveau van 1990.