"Op basis van de opleidingsgraad zouden we zes keer meer vrouwen in CEO-rollen verwachten." Dat is een van de vaststellingen in een studie over diversiteit, gelijkheid en inclusie van Boston Consulting Group en Google. Slechts 9 procent va...

"Op basis van de opleidingsgraad zouden we zes keer meer vrouwen in CEO-rollen verwachten." Dat is een van de vaststellingen in een studie over diversiteit, gelijkheid en inclusie van Boston Consulting Group en Google. Slechts 9 procent van de CEO's zijn vrouwen, terwijl vrouwen 51 procent van de Belgische bevolking uitmaken. Ook een niveau lager spelen vrouwen de tweede viool: 18 procent van de posities in directiecomités worden ingenomen door vrouwen. Als vrouwen in de directie zitten, is dat doorgaans in ondersteunende functies zoals hr, juridische zaken en financiën en veel minder in posities die de inkomsten en de uitgaven van een afdeling of organisatie beheren. Een rondvraag bij meer dan 1.000 mensen leert bovendien dat in ongeveer de helft van de bedrijven een programma loopt voor gender-, raciale of lgbtq-diversiteit, maar die hebben geen impact. Diversiteit is veel belangrijker geworden voor bedrijven, want jong talent waardeert inclusiviteit drie keer meer dan de oudere generatie bij het selecteren van een werkgever. Bij meer dan 40 procent van de werknemers met een minderheidsachtergrond die opstappen, is de achterliggende reden dat er geen inclusieve werkcultuur is.