Wie verbouwingswerken laat uitvoeren aan een woning die ouder is dan vijf jaar, kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het voordelige btw-tarief van 6 procent. Dat geldt zowel voor personen die een zakelijk recht (eigendom of vruchtgebruik) als een recht van genot (huurder) op een woning hebben.
...

Wie verbouwingswerken laat uitvoeren aan een woning die ouder is dan vijf jaar, kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het voordelige btw-tarief van 6 procent. Dat geldt zowel voor personen die een zakelijk recht (eigendom of vruchtgebruik) als een recht van genot (huurder) op een woning hebben. Het moet wel gaan om een woning die na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk of uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning. Worden de werken uitgevoerd aan een woning die zowel privé als beroepsmatig wordt gebruikt -- denk bijvoorbeeld aan een tandarts die zijn praktijk thuis heeft -- en wordt alleen het beroepsgedeelte verbouwd, dan is het gewone btw-tarief van 21 procent van toepassing. Als de werken worden uitgevoerd aan de hele woning, maar het pand overwegend privé wordt gebruikt, kan de eigenaar toch aanspraak maken op het btw-tarief van 6 procent. Het tarief van 21 procent is verschuldigd op de renovatiekosten van het beroepsgedeelte, als het privégebruik bijkomstig is. Werken om een woning geheel of gedeeltelijk om te vormen, te renoveren, te rehabiliteren, te verbeteren, te herstellen of te onderhouden -- met uitsluiting van de reiniging -- komen in aanmerking voor het btw-tarief van 6 procent. Ook deze werken geven recht op dat verlaagde tarief: ? de installatie van centrale verwarming en airconditioning; ? sanitaire installaties; ? elektrische installaties, met uitzondering van verlichtingstoestellen en lampen; ? de installatie van een elektrische bel en brand-alarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon; ? keukenkasten, badkamerkasten, gootstenen, zuigkappen, ventilators en luchtverversers in een keuken en een badkamer; ? de levering en de plaatsing van wand- en vloerbekleding. Andere werken worden uitgesloten. Het gaat onder meer om: ? werken aan een nieuwbouwwoning; ? het gebruikelijke huishoudelijke onderhoud van een woning; ? afbraakwerken, tenzij ze noodzakelijk voorafgaan aan werken die onder het verlaagde btw-tarief vallen; ? de aanleg van een tuin, en het oprichten en herstellen van afsluitingen; ? werken aan zwembaden, sauna's, tennisterreinen of vijvers; ? de levering van goederen, zonder dat ze worden geplaatst. Belangrijk om te weten, is dat de werken niet langer hoeven te worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Ook als de eigenaar een beroep doet op een niet-geregis-treerde aannemer, kan hij dus aanspraak maken op het verlaagd btw-tarief van 6 procent. De doe-het-zelver die materiaal koopt, moet daarop nog altijd 21 procent btw afdragen.