Het is een bekend fenomeen op de aandelenmarkt: de aandelen die in het verleden goed presteerden, blijven het ook in de toekomst goed doen. Net zoals slecht presterende aandelen het ook slecht blijven doen.
...

Het is een bekend fenomeen op de aandelenmarkt: de aandelen die in het verleden goed presteerden, blijven het ook in de toekomst goed doen. Net zoals slecht presterende aandelen het ook slecht blijven doen.Wie met dit fenomeen rekening houdt, ontdekt een lucratieve strategie om in aandelen te beleggen. Winnaars kopen van het verleden en short gaan op verliezers van het verleden, levert zo een extra return op van gemiddeld 0,53% per maand, zo stellen de auteurs Harrison Hong, Terrence Lim en Jeremy Stein. Voor hun onderzoek namen ze een brede waaier van aandelenreturns (vermeld op de Nyse, Nasdaq en Amex) onder de loep. Hoe komt het dat aandelen op hun elan doorgaan, ook in deze informatiemaatschappij, vroegen ze zich af. Een normale, economische analyse schiet volgens de auteurs tekort om het raadsel op te lossen. Daarom bewandelden ze een andere piste: misschien biedt de verspreiding van bedrijfsinformatie - andere dan de obligate winstrapporten - een antwoord.De auteurs voorspellen, dat aandelen langer op hun elan doorgaan, wanneer de informatie die relevant is voor de koersontwikkeling trager verspreid raakt. Ze vroegen zich daarom af, of het vooral aandelen van kleinere bedrijven zijn, die langer dezelfde koers varen. Hun informatie lekt immers trager uit dan die van grotere bedrijven. Informatie verzamelen is bovendien duur en het rendeert dus beter ze te verzamelen van bedrijven waarin men doorgaans een grotere aandelenpositie opbouwt. De ervaring geeft hen gelijk. Wie de strategie - winnaars kopen en verliezers short sellen - enkel toepast op de aandelen van kleinere bedrijven, haalt een extra rendement van 1,43% per maand. Wie ze enkel toepast voor de grootste bedrijven, verliest die premie zo goed als volledig.Een ander bewijs dat aandelen met een lagere informatieverspreiding langer doorgaan op hun koerselan, leveren de analisten. Zij zorgen ervoor dat de informatie sneller doorsijpelt naar het brede publiek. Voor aandelen die nauwelijks gevolgd worden door analisten, haalt de strategie een rendement van 1,13%, voor de beter gevolgde aandelen valt die return terug tot 0,72%.Verder bestaat er een verschil tussen het effect van goed en dat van slecht nieuws. Aandelen die minder gevolgd worden, reageren veel trager op slecht nieuws dan op goed nieuws. Slecht nieuws lekt slechts heel langzaam door naar het publiek. Omdat managers een hoge boven een lage beurskoers verkiezen van hun bedrijf, zullen ze goed nieuws meteen verspreiden. Slecht nieuws wordt echter zo lang mogelijk binnenskamers gehouden.Harrison Hong, Terrence Lim, Jeremy Stein, Bad News Travels Slowly: Size, Analist Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies, NBER Working Paper No. 6553Info: Tel. (00-01) 617.868.3900,http://www.nber.org.