Zelfstandig zijn wordt duurder," leest u op de omslag van deze Trends. Duurder, maar - let op de nuance - daarom niet minder aantrekkelijk. Waarom u straks als zelfstandige dieper in de geldbuidel zal moeten tasten, is duidelijk. De vennootschapsbijdrage wordt verhoogd en vanaf 1 juli 2006 zal u verplicht een verzekering moeten afsluiten tegen kleine risico's en 1 % van uw netto-inkomen opzij moeten zetten voor de opbouw van uw pensioen.
...

Zelfstandig zijn wordt duurder," leest u op de omslag van deze Trends. Duurder, maar - let op de nuance - daarom niet minder aantrekkelijk. Waarom u straks als zelfstandige dieper in de geldbuidel zal moeten tasten, is duidelijk. De vennootschapsbijdrage wordt verhoogd en vanaf 1 juli 2006 zal u verplicht een verzekering moeten afsluiten tegen kleine risico's en 1 % van uw netto-inkomen opzij moeten zetten voor de opbouw van uw pensioen. Is dat een slechte zaak? Niet noodzakelijk. Zo'n 70 % van de zelfstandigen heeft al een verzekering tegen kleine risico's en 67 % een aanvullend pensioen. Als u in dit blad leest met welke calamiteiten een gezin zoals dat van 'Pieter en Rita Zelfstandig' kan worden geconfronteerd, dan is enige (verplichte) bescherming tegen de slechtst mogelijke scenario's niet onverstandig (zie blz. 48). Voor vele ondernemers is het principe zonneklaar. Zolang een zelfstandige op eigen houtje kan blijven beslissen welke risico's hij neemt en voor welke hij zich wil indekken, waaraan hij zijn geld uitgeeft en waaraan niet, zolang hij dus zijn eigen 'zelfstandigheid' kan behouden, is er geen vuiltje aan de lucht. Zelfstandige ondernemers kiezen doelbewust voor vrijheid en autonomie. Hun statuut geeft hen meer flexibiliteit dan dat van een werknemer. Aan die keuze hangen onmiskenbaar risico's vast. Maar die risico's kunnen ook een flinke premie opleveren. Daarvan zijn de duizend Gazellen of snelgroeiende ondernemingen die in dit blad werden voorgesteld - de laatste aflevering over Vlaams-Brabant leest u op bladzijde 64 - het beste bewijs. Een zelfstandig ondernemer die in de mogelijkheid verkeert om extra jobs, toegevoegde waarde en winst te creëren, wacht niet op de overheid om de mazen in zijn sociale vangnet te verkleinen. Die wil in eerste instantie ondernemen en op het einde van de rit een flinke duit in het laatje overhouden. Een strakker keurslijf op het vlak van sociale zekerheid is voor hem het minste van zijn zorgen. Sterker nog: het is eerder een contradictio in terminis. In die zin is de verbeten campagne die de organisatie voor zelfstandige ondernemers Unizo de jongste maanden voerde rond het sociaal statuut van zelfstandigen, verwonderlijk. Officieel vindt Unizo dat de zelfstandigen voor hun sociaal statuut te veel betalen en de overheid te weinig. Zij vindt dat de overheid minder betaalt dan ze voor de werknemers doet. Wat geeft Unizo met deze redenering impliciet als boodschap aan zijn achterban mee? De overheid laat u in de kou staan, eigenlijk moet u meer van de overheid verwachten, zij is er om uw problemen op te lossen. In haar retoriek bespeur je zelfs argumenten die je vroeger vooral aan een vakbond zou toeschrijven. "Dit pakket is onverkoopbaar aan onze achterban zonder bijkomende financiële injectie door de overheid," zei Unizo-topman Kris Peeters letterlijk na de regeringstop van Verhofstadt II in Gembloers. Een Unizo die zich als een vakbond gaat mengen in de familiale sfeer, de gezondheidstoestanden, tijdsbesteding en loopbaan van zelfstandigen en daarbij de gelijkschakeling met werknemers of loontrekkenden als voornaamste streefdoel heeft, dreigt haar doel voorbij te schieten. Dan zou de nadruk in de sociale onderhandelingen en discussies eerder kunnen gaan liggen op de risico's van het ondernemerschap dan op het ondernemerschap zelf. Het begrip 'zelfstandige' is in volle ontwikkeling. In 2025 zal de gemiddelde werknemer meer van job veranderen dan ooit. De 'zelfstandigheid' van die loontrekkenden zal alleen maar toenemen, met een afnemend belang van een vast salaris en anciënniteit tot gevolg. Hoeveel kaderleden bevinden zich nu al niet in het grijze niemandsland tussen werknemer en werkgever? Unizo heeft andere katten te geselen dan zich vast te bijten in de financiering van het sociale statuut van zelfstandigen. pietdepuydt@trends.beEen Unizo die de gelijkschakeling van zelfstandigen met werknemers of loontrekkenden als voornaamste streefdoel heeft, dreigt haar doel voorbij te schieten.