Naam : Europa.
...

Naam : Europa. Adres : http://europa.eu.int Uitgever: Europese Commissie. Inhoud : De centrale website van de Europese Commissie. Thema : "doel en beleid" van de Europese Unie. Bevat naast algemene gegevens over de instellingen en hun functie, de chronologie van de EU, etc... ook het ABC voor de Europese burger. Daarin onder meer een lijst van vaak gestelde vragen over het vrij verkeer van personen, goederen en diensten en de "Gids voor de Europese Consument in de Interne Markt" (http://europa.eu.int/en/comm/spc/cg/nl/index.htm). Die geeft een overzicht van de Europese reglementeringen over onder andere grensoverschrijdend kopen, productveiligheid, verkoop op afstand enzovoort. U vindt er antwoorden op vragen als "hoe moet dat met de centen als ik in in een andere lidstaat een huis wil kopen" of "wat met timesharing" ? Newsroom bevat dagelijkse euro-nieuwsflashes en de dito middagbriefing van de Commissie-woordvoerder. On the Record bevat de volledige teksten van Green Papers, White Papers en rapporten van de Commissie sinds grofweg begin 1995 en de tekst van het Verdrag van Maastricht. Humor vindt u onder het hoofdstuk "Euromyths" op http://europa.eu.int/en/comm/dg10/em/euromyth.html. De site verwijst door naar andere EU-servers en naar de servers van de lidstaten (http://europa.eu.int/en/gonline.html). In tegenstelling met wat u hoopt, vindt u hier geen massa gratis on line-statistieken. De toegang tot de databases is betalend en loopt veelal via doorverkopers. Bekijk daarvoor http://europa.eu.int/en/publstat.html. Het Europees parlement is te vinden op http://europa.eu.int/europarl/bro nl.htm, maar die site is nog maar een staketsel.Plus : Uitgebreide eerste-lijnsinformatie over Europa, gesteld in een heldere taal. Min : Informatie goeddeels uitsluitend in het Engels. De site is (ook) geconcipieerd als een promotie-instrument voor de Europese gedachte, wat soms de (toon van) de informatieverstrekking beïnvloedt. De info is wel on line, maar, met uitzondering van wat in Newsroom verschijnt, kan het maanden duren voor de teksten op de server belanden. Zo bijvoorbeeld is pas sinds 3 juni het driemaandelijkse "price and cost competitiveness report" van de commissie over het eerste kwartaal van 1996 (gedateerd in april) on line te vinden op deze server.