Vandaag ontmoet premier Guy Verhofstadt ( VLD) Amerikaanse bedrijven en hun raadgevers op de residentie van de consul-generaal op Park Avenue. New York is de eerste halte op de wereldtournee van 'de Belgische goednieuwsshow'. Op die trip verkondigt Verhofstadt zijn blijde boodschap: "België is een betrouwbare modelstaat, die zijn vennootschapsbelasting verlaagde van 40% naar 34%." Klopt dat?
...

Vandaag ontmoet premier Guy Verhofstadt ( VLD) Amerikaanse bedrijven en hun raadgevers op de residentie van de consul-generaal op Park Avenue. New York is de eerste halte op de wereldtournee van 'de Belgische goednieuwsshow'. Op die trip verkondigt Verhofstadt zijn blijde boodschap: "België is een betrouwbare modelstaat, die zijn vennootschapsbelasting verlaagde van 40% naar 34%." Klopt dat? "Verhofstadt pronkt met de verlaging," zegt KPMG-partner Eric Warson. "Maar hij had zich bij een eerder bezoek aan New York in september 2000 wel geëngageerd om die belasting op 30% te brengen." Warson wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar hij was degene die de premier tijdens zijn eerste reis door de Verenigde Staten ervan overtuigde dat een vennootschapsbelasting van 30% de buitenlandse investeringen weer kon aanzwengelen. De KPMG-partner bemande toen de 'Belgian desk', die potentiële investeerders informeert over de vestigingsvoorwaarden in ons land. Warson: "Het Belgische verhaal klonk een beetje als volgt: we hebben wel een hoge belasting van meer dan 40%, maar een resem uitzonderingsstatuten kunnen het tarief met meer dan een vierde laten dalen, mits je wat lobbyt." Door dat al te complexe verhaal kwam België de voorbije jaren dan ook amper op de shortlist van internationale groepen die in Europa een hoofdkwartier of een tweede vestiging wilden openen. Warson geeft grif toe dat promotie rond één tarief simplistisch is, maar het kan werken. "Tijdens de eerste ronde verwerkt een investeringscel van een bedrijf dat wil uitbreiden honderden gegevens. Men gaat dus bij de opstelling van een shortlist van drie potentiële vestigingsplaatsen af op de eerste indruk die een land maakt. Later wordt dat onderzoek verfijnd en kunnen interessante details de doorslag geven."Die details zijn bijvoorbeeld bijzondere statuten voor hoofdkwartieren, diensten-, distributie- of coördinatiecentra. Warson: "België heeft op dat vlak een onbetrouwbaar imago. Nadat eerst met veel tromgeroffel investeringen worden gelokt, werden de regels in de loop van de jaren verstrakt." De Nederlandse overheid ligt momenteel in de clinch met de Europese Commissie. Volgens de Europese administratie zou de Nederlandse fiscus bijna automatisch fiscale voordelen toestaan voor potentiële investeringen, zelfs als die geen enkele economische substantie (hoofdkwartier, werkgelegenheid) hebben. Buitenlandse bedrijven die een Nederlands vehikel gebruiken, dreigen dat te verliezen. "Het gevolg is een enorme slechte publiciteit in de vakpers en bij specialisten," klinkt het bij Warson. "België omzeilt die Europese klip door te eisen dat de oprichters van een coördinatiecentrum pas een fiscale ruling krijgen als ze effectief toegevoegde waarde bieden aan de economie en ook een reëel bedrijfsrisico lopen. Een haalbare piste." Zakendoen met overheidDe algemene ruling - een afspraak tussen de administratie en de belastingplichtige over de toepassing van de fiscale regels voor een lange termijn - is een nieuwigheid in België. In de toekomst kan dat voorafgaandelijk gebeuren binnen een totaalpakket. De KPMG-fiscalist verwijst naar afspraken tussen grote bedrijven én KMO's over de personenbelasting voor de (potentiële) personeelsleden, het fiscale statuut van de CEO en het management, het afschrijvingsritme, voorzieningen en aftrekbare kosten. "Het besef dat je zaken kunt doen met de administratie is nog te weinig doorgedrongen bij de ondernemers," zegt Warson. Is het optimisme over de kansen om nieuwe investeringen in België aan te trekken naïef? Warson ziet wel wat in de aanpak van Verhofstadt, waarbij België wordt gepropageerd als een betrouwbaar land dat rechtszekerheid biedt en een aanvaardbaar belastingtarief heeft. De advertentiecampagne (kostprijs: 2 miljoen euro) op zenders als CNN wordt ondersteund door de reizen van de premier naar wereldsteden. Warson: "Vroegere reizen hadden veeleer een protocollair karakter. Het spreekt boekdelen dat negen op de tien genodigden op een Amerikaanse receptie met prinses Mathilde Belgen waren. Zo vang je geen investeerders. Nu richt Verhofstadt zich hoofdzakelijk tot de buitenlandse bedrijven. Ik denk dat hij ze iets zinnig kan leren." Hans Brockmans [{ssquf}]"Het besef dat je zaken kunt doen met de administratie is nog te weinig doorgedrongen bij de ondernemers."