KAT IN EEN ZAK?
...

KAT IN EEN ZAK?Vorige maand verstrengde Waals minister van Milieu Guy Lutgen (PSC) de exploitatievoorwaarden voor de stortplaats van Mont-Saint-Guibert (verwerking van 3000 ton huisvuil per dag), uitgebaat door Page. Die is sinds eind februari 1998 in handen van de Engelse milieugroep Shanks & McEwan (zie Trends, 12 maart 1998). Ook werd de aanvraag voor een extra uitbreiding van 7 miljoen kubieke meter niet weerhouden. Evenmin maakt het nieuwe Waalse afvalstoffenplan gewag van het Sogedi-project in Trazegnies (een joint venture tussen Watco en Page). Dit zijn lelijke strepen door de rekening van Shanks & McEwan, die niet minder dan 4,1 miljard frank veil had voor de overname van Sita België (ex-dochter van Suez Lyonnaise des Eaux en moeder van onder meer Page). Storten levert immers veel geld op vandaag, maar dan moeten wel de nodige vergunningen voorhanden zijn. " Business as usual," reageert Michael Averill, de francofiele topman van de Britse milieugroep: "Licenties worden telkens aangepast. Wij evolueren mee en trachten steeds aan de strengste milieunormen te voldoen. Dat is onze taak en onze sterkte. Op termijn hopen wij vooralsnog de toelating voor bijkomende sites te krijgen. Uitstel is geen afstel. Aan ecologisch verantwoord storten zal altijd nood blijven." Toch zien sommige waarnemers in deze maatregelen van de Waalse overheid de bevestiging van hun theorie dat de hele operatie een Frans onderonsje is. Volgens dit doemscenario zal Shanks & McEwan onder het mom van teleurstellende resultaten over enkele jaren verkopen aan Compagnie Générale des Eaux ( CGE), de natuurlijke medestander van Suez Lyonnaise des Eaux (SLdE) in Frankrijk, die volgens de wandelgangen een oogje op de Engelsen heeft. Het is algemeen geweten dat tussen beide nutsgroepen een directe telefoonlijn loopt. Intussen blijven Patrick Leonard en Philippe Marcus - de Franse ex-managers van Sita België en nu nog altijd aan het hoofd van Page, Fusiman, Sobry en Vancoppenolle - de belangen van SLdE, hun voormalige werkgever, verdedigen. In het jongste organigram van de Sita-groep staat Patrick Leonard trouwens nog altijd vermeld als hoofd van de zetel Indische Oceaan (onderdeel van de Zuidoost-Aziatische zone onder leiding van adjunct-directeur-generaal Thierry Schwarz).