Sinds 26 april voelen de mediasterren van de Vlaamse Televisiemaatschappij VTM zich ongetwijfeld stukken veiliger. Want aan de andere kant van de ring rond Brussel, met uitzicht op de schotelantennes, huist voortaan Securitas. Het veiligheidsbedrijf nam zijn intrek in gloednieuwe kantoren aan de Sint-Lendriksborre in Neder-Over-Heembeek.
...

Sinds 26 april voelen de mediasterren van de Vlaamse Televisiemaatschappij VTM zich ongetwijfeld stukken veiliger. Want aan de andere kant van de ring rond Brussel, met uitzicht op de schotelantennes, huist voortaan Securitas. Het veiligheidsbedrijf nam zijn intrek in gloednieuwe kantoren aan de Sint-Lendriksborre in Neder-Over-Heembeek. Alle 350 werknemers uit het Brusselse gewest troepen er samen in een gebouw dat voor twintig jaar wordt gehuurd. Met voorlopig nog kinderziektes, want tijdens het gesprek met chief executive officer Kris Van den Briel valt de stroom uit. "De hergroepering van onze diverse filialen en activiteiten in één gebouw moet de zoektocht naar totaaloplossingen voor de klant aanwakkeren." Niet dat die activiteiten zo immens verschillen. Securitas is een wereldwijde reus in beveiliging. Het Zweedse beursgenoteerde bedrijf telde vorig jaar 200.000 werknemers en haalde een omzet van 58,850 miljard Zweedse kroon (6,463 miljard euro). De Belgische volle dochter - tot einde maart nog gekend onder de naam Securis - is de nummer twee op de Belgische markt. Samen met Group 4 Falck - al evenzeer een Zweedse beursgenoteerde firma - bezet Securitas 80 % van de Belgische veiligheidsmarkt. Het takenpakket splitst zich op in twee grote activiteiten: manbewaking en controle op afstand. Manbewaking gebeurt onder meer bij de Europese instellingen in Brussel. Of op industriezones in onder meer Haasrode, Londerzeel en Mechelen. Ook een fikse klant is de luchthaven van Zaventem. Via de volle dochter NV Securair en haar 715 werknemers worden u en ik als vliegtuigreiziger bewaakt. Het driejaarlijkse contract voor die bewaking werd zopas verlengd. De tweede grote activiteit is de controle op afstand, via alarmsystemen, camera's en de controlekamer. Dat gebeurt via de dochters NV Alert Services en NV Alert Systems, waarin Belgacom voor 22 % participeert. Volgens de financiële-informatieverschaffer Graydon haalden beide bedrijven tussen 2000 en 2002 verliezen. In 2003 daalde het aantal installaties van alarmsystemen bovendien met een vijfde. Ook de markt in haar geheel oogt niet riant. "Ja, de markt stagneert," bevestigt Kris Van den Briel. "We groeien jaarlijks 1,5 % boven de inflatie en de afgesproken CAO." De wilde expansie uit de jaren negentig is immers voorbij op een grotendeels geconsolideerde markt. De voorbije vijf jaar was er een enorme overnamegolf van middelgrote spelers. Securitas gooide zijn volle gewicht in de schaal met de overnames van onder meer Alpha Security, Baron, Intersafe Security, Prosecco. Het kwam er immers op aan om te allen prijze marktaandeel te winnen. Vandaag wordt dat nog van één speler gefluisterd, de ambitieuze uitdager Cobelguard. Die kan nog net mee in het toppeloton, waar ook Initial en Brinks fietsen. Voorts bestaat de markt uit 150 kleinere spelers, van maximaal 100 werknemers. Aan die wilde groei kwam een rem na de overname door de Zweden van Securitas in 1999. "Plots waren we beursgenoteerd. De druk van de procenten werd belangrijker dan die van de centen. Shareholder value werd belangrijk, niet de ongelimiteerde groei," duidt Kris Van den Briel. Dat kon moeilijk anders, want de Belgische NV Securis zag zich door de overnames eind 2002 geconfronteerd met een schuldgraad van 90,45 %. Volgens Van den Briel is er geen probleem. "Onze schulden zijn intern. Zelfs op korte termijn stelt zich geen financieringsprobleem, want die behoeften worden jaarlijks op groepsniveau bepaald." De Zweedse moeder heeft bovendien mooie cijfers, met in 2003 een solvabiliteitsgraad van 30,3 % en een rendement op eigen vermogen van 18,4 %. En behalve die mooie cijfers zijn er nog betere tijden op komst. "Eigenlijk kan onze markt geweldig groeien. Op voorwaarde dat we de nodige erkenningen krijgen." Op 11 maart werd daarvoor een belangrijke stap gezet. Want de Senaat keurde toen de aanvullingen goed op de wet-Tobback (1990) over de bewakingsdiensten en de privé-veiligheid. Die wet, genoemd naar de toenmalige federale minister van Binnenlandse Zaken, regelt het statuut van de bewakingsagent. Sinds dat jaar werd een opleiding verplicht. Securitas doet dat via de eigen dochter, de NV Securitas Training. Dat filiaal haalt ook omzet uit werk voor derden. Met de herziening van de wet op 11 maart werd het gamma activiteiten voor de privé- bewakers fiks uitgebreid. Die kwam er na zwaar lobbywerk van de sector, via de beroepsvereniging Belgische Vereniging van Bewakingsondernemingen ( BVBO). Voortaan mogen de bewakers onroerende goederen controleren op de openbare weg. Dus bijvoorbeeld controleren op foutparkeren, sluikstorten, inbreuken op de ruimtelijke ordening. Ook het begeleiden van evenementen op de openbare weg hoort daarbij: stoeten, wielerwedstrijden, kinderen aan de schooluitgang. "Dit is een eerste, voorzichtige stap. In Zweden is de erkenning van de bewakingsagent veel meer ingeburgerd. Ook winkels worden er bewaakt, met bewakingsagenten die de ronde doen langs verschillende winkels. Er zijn dus nog veel meer taken die onze agenten kunnen doen," hoopt Kris Van den Briel. In dat pakket steekt ook de bewaking van overheidsgebouwen en parkeergarages, en het vervoer van gedetineerden. Tot zelfs het beheer van gevangenissen. En er is natuurlijk de evenementenmarkt. Ook die moet gaan opleveren. Daarom kocht Securitas in maart de Tiense KMO's Best Security Service en Best Event Service. Zij verzorgen de veiligheid op de Proximus Diamond Games en de Memorial Van Damme. "Die sector van de evenementen moet professionaliseren," waarschuwt Kris Van den Briel. "Het is ongehoord dat er tijdens een massabijeenkomst geen professionele veiligheid is. Bijvoorbeeld op Rock Werchter. Dat is echt onverantwoord." De beide nieuwkomers worden niet geïntegreerd binnen de groep. Daarvoor heet de business te specifiek. Maar die platte structuur is eigen aan Securitas. "Dit is een groot bedrijf, maar met de mentaliteit van een KMO. We laten veel ruimte aan entrepreneurship, met mensen die hun eigen business runnen." In België heeft Securitas daarom negentien mobiele uitvalsbases, en vijftig business units, met telkens 70 tot 100 agenten. Die flexibiliteit is ook een middel bij het weren van de macht van de vakbonden. Want stel u even voor: wie een klant afsnoept van een concurrent, is volgens een CAO verplicht om 80 % van de werknemers mee te nemen. Het maakt van het personeel de belangrijkste bedrijfskost, want op de balans van 2002 van de NV Securis was het personeel goed voor 113 miljoen van de 125 miljoen bedrijfskosten. Zelfs een fonkelnieuw gebouw in Neder-Over-Heembeek zal aan die loodzware verhouding weinig veranderen.Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl"Het is ongehoord dat er op Rock Werchter geen professionele veiligheid is. Dat is echt onverantwoord."