De Gentse bouwer van dieselmotoren Anglo-American Corp. (ABC) bouwt in Congo-Brazzaville een thermische centrale, een project van 37 miljoen euro, waarvoor het bedrijf een lening van staat tot staat toegezegd kreeg van 10,4 miljoen euro. Omdat het Amerikaanse fonds Kensington, dat op de tweedehandsmarkt voor een prikje privé-schulden van Congo-Brazzaville opkocht, van een rechtbank in Londen de toelating kreeg om beslag te leggen op eigendom...

De Gentse bouwer van dieselmotoren Anglo-American Corp. (ABC) bouwt in Congo-Brazzaville een thermische centrale, een project van 37 miljoen euro, waarvoor het bedrijf een lening van staat tot staat toegezegd kreeg van 10,4 miljoen euro. Omdat het Amerikaanse fonds Kensington, dat op de tweedehandsmarkt voor een prikje privé-schulden van Congo-Brazzaville opkocht, van een rechtbank in Londen de toelating kreeg om beslag te leggen op eigendommen en inkomsten van Congo-Brazzaville, dreigt ABC niet te zullen genieten van de staatslening. Ook ENG Videohouse uit Mechelen dreigt het slachtoffer te worden. Kensington aast immers ook op een gift van 300.000 euro van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor een televisieproject. Laurent Tengo, juridisch adviseur voor Congo-Brazzaville, stelt dat fondsen als Kensington onderhandelingen over de privé-schulden (Club van Londen) verstoren: "We hoopten op eenzelfde regeling als voor Congo-Kinshasa, waar de Wereldbank 20 % van de schulden zou betalen. Het gaat immers om oude schulden die meestal al lang afgeschreven waren. Nu pluimen dergelijke fondsen de laatste manoeuvreerruimte voor de heropbouw die het IMF ons laat en leggen ze schaamteloos beslag op ontwikkelingsgeld van derden zoals België." Dat laatste zal waarschijnlijk niet gebeuren, omdat Financiën wegens de dreiging van Kensington de uitbetaling blokkeert. Claude Froidbise van ABC hoopt dat België, in navolging van Frankrijk, snel een wetgevend initiatief neemt om te beletten dat dergelijke fondsen "die opereren vanuit fiscale paradijzen en enkel uit zijn op fenomenale winsten ten koste van lokale ontwikkeling" beslag zouden leggen op ontwikkelingsgelden. "Voor ABC zal een dergelijke wet hoe dan ook te laat komen."Sinds 1987 zit olieproducent Congo-Brazzaville met een totale schuld van 9 miljard dollar aan de grond, terwijl het met een jaarproductie van 140 miljoen vaten olie de vierde olieproducent van Afrika is. Serge Berrebi, een Franse schuldeiser: "Het land wordt bestuurd door lui die zich schaamteloos verrijken met de olie-inkomsten. In 2004 verdween 300 miljoen dollar." Volgens Froidbise probeert Congo-Brazzaville nu onder toezicht van het IMF orde op zaken te stellen. W.V.D. /E.B.