Afgelopen weekeind was de potentiële schade van het politieke gekibbel rond het DHL-dossier ook doorgedrongen tot premier Guy Verhofstadt ( VLD). Hij waarschuwde dat "ons imago op het spel staat". We vroegen Umberto Arts, general manager van KBC in Londen en voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse...

Afgelopen weekeind was de potentiële schade van het politieke gekibbel rond het DHL-dossier ook doorgedrongen tot premier Guy Verhofstadt ( VLD). Hij waarschuwde dat "ons imago op het spel staat". We vroegen Umberto Arts, general manager van KBC in Londen en voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse kamer van koophandel in Groot-Brittannië, of hij een negatieve weerslag verwacht van de DHL-soap op ons land als investeringsbestemming. UMBERTO ARTS (KBC). "Gelukkig is daarover in de Britse pers nog niet veel verschenen, maar we worden er wel op aangesproken door leden van onze kamer van koophandel. Er is begrip zowel voor de tewerkstelling als voor de effecten op de levenskwaliteit in het Brusselse. Dat is niet het probleem. De steeds terugkerende vraag is: why are there so many cooks in the kitchen? Wat investeerders afschrikt, is de veelheid aan betrokken actoren, die tot inertie leidt. Ze weten dat België een federaal land is, maar de details daarvan interesseert hen niet. Zij willen alleen weten wáár ze staan, of het ja of neen is, en onder welke voorwaarden." ARTS. "België heeft interessante troeven, niemand betwist dat. De strategische ligging, de meertaligheid, de hoge productiviteit en scholingsgraad. Ook de levenskwaliteit voor buitenlandse managers ligt hoog." ARTS. "Dat imago is complex, ongetwijfeld, en men beseft dat ook andere landen federale structuren hebben. Men heeft het vooral moeilijk met tegenstrijdige antwoorden door verschillende overheden, het feit dat ministers van het federale niveau kibbelen over bevoegdheden met ministers van gewestelijke instanties. Vooral in en rond Brussel is dat rampzalig. Zakenlui willen klaarheid over contacten, bevoegde instanties en procedures. Zowel als merknaam als voor zijn producten blijft België verkopen. Buitenlandse investeerders hebben misschien begrip voor de complexiteit van België, maar hebben er geen boodschap aan waarom dat zo is." E.B.