In 1998 zocht de Kortrijkse solidaire economie-organisatie Kanaal 127 een zaakvoerder voor een nieuw op te richten bedrijf. Uit een enquête bij het Brugse bisdom en enkele kerkraden bleek namelijk interesse te bestaan in een externe onderhoudsservice. Die wordt gewoonlijk door vrijwilligers uitgevoerd, maar de 'uitverkorenen' nemen snel in aantal af. Bovendien beschikken ze niet over het nodige materiaal.
...

In 1998 zocht de Kortrijkse solidaire economie-organisatie Kanaal 127 een zaakvoerder voor een nieuw op te richten bedrijf. Uit een enquête bij het Brugse bisdom en enkele kerkraden bleek namelijk interesse te bestaan in een externe onderhoudsservice. Die wordt gewoonlijk door vrijwilligers uitgevoerd, maar de 'uitverkorenen' nemen snel in aantal af. Bovendien beschikken ze niet over het nodige materiaal. Op 1 september werd Luc Eggermont zaakvoerder van het kersverse Clarus, Karwei- en Onderhoudsbedrijf. Eggermont was eerder zelfstandig loodgieter bij een coöperatief zonne-energiebedrijf in Merelbeke. Eggermont nam het leeuwendeel van het kapitaal van 750.000 frank voor zijn rekening, Kanaal 127 heeft een minderheidsbelang. Eggermont is polyvalent: hij beschikt over attesten als loodgieter, schrijnwerker, meubelmaker, schilder en... bronsgieter. Hij startte de prospectie en op 25 september kon hij een eerste kerkelijke opdracht uitvoeren.Intussen gaat Clarus ook in seculiere gebouwen aan de slag. Een mailingactie naar scholen leverde in geen tijd een twintigtal positieve reacties op in West- en Oost-Vlaanderen. Clarus heeft nu al in negen scholen vrij grote werken achter de rug. In de eerste tien maanden van dit jaar werd een omzet van 12 miljoen frank gehaald. "Onze troef is dat wij verschillende disciplines aankunnen," weet zaakvoerder Eggermont. "Er is het gewone schoonmaken, maar we herstellen ook water-, verwarmings- en elektrische leidingen."Op prijsgebied is Clarus minder concurrerend wanneer het om kerken gaat. "Onze activiteit ressorteert onder het paritair comité 'Bouw'," verklaart Eggermont. "Dus moeten we onze onderhoudsmensen als bouwvakkers betalen. Typische schoonmaakbedrijven kunnen dat goedkoper doen omdat zij lagere lonen (mogen) betalen." Er is nochtans een oplossing in het verschiet. Eggermont wil binnenkort een nieuw bedrijf oprichten dat zich in kerkonderhoud specialiseert... en dat onder het paritair comité 'Onderhoud' zal vallen.Wie bij Clarus werkt, is minimum een jaar werkloos en werkte tijdens het laatste jaar geen vier maanden na elkaar. Voor die invoegwerknemers betaalt de overheid loonsubsidies. Clarus stelt vijf invoegwerknemers tewerk. Behalve hen, zijn er voorts Luc Eggermont zelf, een technische coördinator en een zelfstandige onderaannemer.Goede invoegwerknemers vinden, is geen sinecure. Het zijn meestal laaggeschoolden die bovendien op sociaal vlak niet al te veel geluk kenden. Mensen die - elders - zonder meer uit de boot vallen. En die vaak wat hulp en advies kunnen gebruiken. En dat krijgen ze, van Luc Eggermont.