Vorige week donderdag maakten we in de rubriek Eminent een profiel van vakbondsleider Herwig Jorissen, voorzitter van de socialistische metaalcentrale. We schreven daarin dat de nu 55-jarige Jorissen op zijn zeventiende lid is geweest van de extreem-rechtse Vlaamse Militanten Orde (VMO).
...

Vorige week donderdag maakten we in de rubriek Eminent een profiel van vakbondsleider Herwig Jorissen, voorzitter van de socialistische metaalcentrale. We schreven daarin dat de nu 55-jarige Jorissen op zijn zeventiende lid is geweest van de extreem-rechtse Vlaamse Militanten Orde (VMO). Het artikel sloeg bij het ABVV in als een bom. Dezelfde avond nog zat het bestuur van ABVV-metaal in crisisberaad samen tot in de vroege uurtjes. De Waalse vleugel eiste het ontslag van Herwig Jorissen vanwege dat verre verleden. De Vlamingen daarentegen konden de verklaring van Jorissen dat zijn VMO-verleden een jeugdzonde was, wel aanvaarden. De vergadering werd gestaakt zonder beslissing. De Walen eisten naar verluidt dat Jorissen ten laatste dinsdag 22 november (na het afsluiten van deze rubriek) ontslag zou nemen. Zoniet zouden ze zich afsplitsen van de Vlaamse vleugel. Dat zou een nooit geziene primeur zijn: een splitsing van een vakbondscentrale in de privé-sector. "Dit is een operatie om Jorissen en de hele vakbond te beschadigen, niet toevallig op een ogenblik dat wij in actie zijn. Het is zeer kras om veertig jaar in iemands verleden te duiken," verklaarde ABVV-topman Xavier Verboven aan De Morgen. In dezelfde krant schreef journalist Walter Pauli dat Trends had gemikt op het hoofd van Jorissen en dat "sommigen" al enkele weken de pers vroegen "iets te doen" met het verleden van Jorissen. Het klinkt ongeloofwaardig dat Jorissen moet aftreden omdat hij in zijn jeugd VMO'er is geweest. Net zoals van minister Frank Vandenbroucke dat niet geëist wordt omdat hij ooit trotskist is geweest. Het probleem ligt bij de metaalvakbond zelf. Voor het eerst zijn de Vlamingen machtiger geworden dan de Walen in de van oudsher door Walen gedomineerde centrale. En dat wordt slecht verteerd. Daarom proberen de Walen met alle mogelijke middelen de macht van de Vlamingen - en van de Vlaamse voorzitter - te breken. De Standaard berichtte afgelopen maandag dat de scheiding in de metaalcentrale al maanden wordt voorbereid. Tot in de kleinste details, inbegrepen een inventaris van alle activa. Een verhaal over het VMO-verleden van Jorissen komt de separatisten goed uit. Trends kreeg dit verhaal echter niet aangeboden door separatisten, maar vernam het elders via eigen onderzoek. Herwig Jorissen wordt door de vakbondstop ook verweten dat hij te voortvarend is. Hij loopt vooruit op zijn achterban en stelt stakingsdagen voor zonder overleg met de vakbondstop. Soms dwarsboomt hij zelfs met zijn acties de strategie van de interprofessionele vakbondstop. Het is typerend voor de figuur van Jorissen. En om die figuur goed te begrijpen, is het interessant om te weten dat hij in zijn jeugd VMO-lid en paracommando is geweest. Wie er meer waarde aan hecht dan dat, kijkt beter naar de verborgen bedoelingen van degenen die moord en brand schreeuwen dan aan die van de boodschapper. Guido Muelenaer