In het weekend van 25 april verscheen het koninklijk besluit dat een moratorium invoert op inbeslagnames en faillissementsprocedures bij wanbetaling. Het initiatief kwam vooral van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het moratorium geldt tot 17 mei, maar de meeste waarnemers verwachten een verlenging.
...

In het weekend van 25 april verscheen het koninklijk besluit dat een moratorium invoert op inbeslagnames en faillissementsprocedures bij wanbetaling. Het initiatief kwam vooral van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het moratorium geldt tot 17 mei, maar de meeste waarnemers verwachten een verlenging. De meeste advocaten steunen het initiatief, maar bij de gerechtsdeurwaarders bestaat behoorlijk wat wrevel over de maatregel. Hoewel het wettelijk perfect mogelijk was beslagen te leggen om schulden te innen, is dat niet gebeurd, stelt Kris Slabbaert. Hij is zelf gerechtsdeurwaarder, lid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en bestuurslid van Sam-Tes, het kenniscentrum voor de gerechtsdeurwaarders."We zijn wettelijk verplicht soepel en oplossingsgericht in te spelen op nieuwe sociaaleconomische en maatschappelijke gebeurtenissen, zegt Kris Slabbaert. "Daarom hadden de meeste gerechtsdeurwaarders de voorbije weken uit zichzelf al een moratorium ingevoerd op inbeslagnames bij ondernemingen en particulieren die in de problemen zijn gekomen door deze crisis, bijvoorbeeld doordat ze moesten sluiten of tijdelijk werkloos werden. We proberen als bemiddelaar samen met de schuldenaar een oplossing uit te werken." Slabbaert baseert zich op de cijfers van Sam-Tes. In de week van 13 april waren er slechts zes uitvoerende beslagen bij ondernemingen, tegenover gemiddeld 2000 per week in de eerste maanden van dit jaar. "De invoering van een schuldmoratorium per koninklijk besluit is dus overbodig", besluit Kris Slabbaert. "Het is een schijnoplossing voor een onbestaand probleem." Ook voor particulieren wordt gewerkt aan een schuldmoratorium, vernam Trends bij specialisten. Bij particulieren waren er in de week van 13 april slechts dertien uitvoerende beslagen, tegenover 3000 per week in de eerste maanden van 2020. "Ook voor hen is een wettelijk moratorium dus overbodig", voorspelt Slabbaert. Sam-Tes heeft ook het aantal loonoverdachten tijdens de coronacrisis berekend. Dat zijn beslagen die een schuldeiser bij wanbetaling kan uitvoeren bij de werkgever van een schuldenaar. In de twaalfde tot de veertiende week in 2020 waren er 25 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Die beslagmogelijkheid is overeengekomen bij het aangaan van een lening en kan per brief, zonder de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. "Daar grijpt de overheid dus niet in", stelt Kris Slabbaert vast.