"Voor beleggers is de verleiding groot om te schieten op alles wat beweegt", zegt Marc Leyder, directeur beleggingsadvies bij Van Lanschot Bankiers. "De oneindige stroom informatie via het internet stimuleert het kortetermijndenken en vertroebelt het langetermijnbeeld." Volgens Leyder en zijn collega's is gedisciplineerd beleggen veel belangrijker.
...

"Voor beleggers is de verleiding groot om te schieten op alles wat beweegt", zegt Marc Leyder, directeur beleggingsadvies bij Van Lanschot Bankiers. "De oneindige stroom informatie via het internet stimuleert het kortetermijndenken en vertroebelt het langetermijnbeeld." Volgens Leyder en zijn collega's is gedisciplineerd beleggen veel belangrijker. Eerst kijken ze naar de economische cyclus op middellange en lange termijn. "We leven in een geglobaliseerde wereld en daar moet een belegger rekening mee houden", zegt Leyder. Vervolgens wordt op basis van een reeks parameters gekeken naar de waardering van de activaklassen en regio's. Ten slotte wordt rekening gehouden met het sentiment in de markten. Dat resulteert vaak in een eerder eigenwijze benadering. Leyder vindt het belangrijk om een eigen koers te varen en zich niet te laten meeslepen door de euforie of de paniek in de markt. "De onzekerheid over de economie is afgenomen", stelt Leyder. "Het wordt almaar duidelijker dat de groei licht aantrekt. Terwijl de VS stilaan in een expansiefase zitten, zien we in Europa en Japan een herstel. Die is er ook weer in de groeilanden." De aantrekkende groei en het beleid dat de centrale banken de voorbije jaren hebben gevoerd, waarbij heel wat geld in de economie werd gepompt, leiden volgens Leyder op termijn tot hogere rentes. Hij is dan ook geen voorstander van overheidsobligaties met een lange looptijd van de Europese kernlanden en de VS. Leyder en zijn collega's verkiezen aandelen omdat ze redelijker gewaardeerd zijn, en in het bijzonder Europese aandelen en die van de groeilanden. Zij zijn goedkoper dan Amerikaanse aandelen, en periodes van economisch herstel leveren doorgaans de beste beursrendementen op. "Chevron is een onafhankelijke Amerikaanse geïntegreerde olie- en gasmaatschappij, een van de grootste in de wereld. In vergelijking met zijn concurrenten, zoals het Franse Total, heeft het aandeel Chevron de voorbije twee jaar ontgoocheld. Dat was het gevolg van minder goed nieuws: een rechtszaak in Ecuador, een explosie op een gasplatform en winst die uitkwam onder de consensusverwachting. Voor de Europese belegger kwam daar de daling van de dollar bij." "Een inhaalbeweging moet mogelijk zijn. Het is een van de goedkoopste olieaandelen, met een koers-winstverhouding van 12 en een groeiend dividend. In een langetermijnportefeuille mag het niet ontbreken. Ook de toenemende geopolitieke spanningen, die de olieprijs de hoogte injagen, spelen in het voordeel van Chevron." Beurs: New York, ticker: CVX Koersdoel op twaalf maanden: 140 dollar "In de eerste helft van het boekjaar zag BHP zijn winst met 30 procent stijgen naar 7,7 miljard dollar. De grootste mijnbouwer ter wereld dankt dat aan een stijgende vraag naar ijzererts, kostenbesparingen en lagere investeringen. Hoewel een daling van de prijs voor ijzererts wordt verwacht, blijven de winstverwachtingen voor de rest van het jaar overeind. Concurrent Rio Tinto is positief over de vraag naar ijzererts door de aantrekkende vraag in China." "De kostenbesparingen in de eerste zes maanden betekenen een jaarlijkse bezuiniging van 4,9 miljard dollar. Bovendien werden de investeringen met een kwart verlaagd. Deze maatregelen hebben geleid tot een bijzonder hoge winstgevendheid (rendement op het eigen vermogen van 22 procent). De operationele winstmarge van BHP is liefst 36 procent, met dank aan de schaalgrootte en de bijkomende kostenvoordelen." "Het is wachten op een verdere rationalisering van de mijnbouwsector, maar met een dividendrendement van 4,3 procent bruto en een verwachte koers-winstverhouding van 12 is dat wachten voor beleggers in BHP een stuk aangenamer. Ons koersdoel is 22,5 pond, een opwaarts potentieel van ruim 20 procent." Beurs: Londen, ticker: BLT Koersdoel op twaalf maanden: 22,5 pond "Het Duitse SAP levert software waarmee ondernemingen hun bedrijfsproces kunnen beheren, en programma's om de gegevens uit al die systemen te beheren en te analyseren. Met een marktaandeel van 25 procent is SAP marktleider. De overgang naar de cloud (software op afstand) heeft een grote impact op de sector. De economische logica is eenvoudig: cloudtechnologie maakt het delen van productiemiddelen (in dit geval hard- en software) mogelijk en is daardoor goedkoper. Het maakt ook meer flexibiliteit mogelijk." "SAP speelt met zijn nieuwe HANA Cloud Platform (HCP) in op die trend. Het platform moet zich dit jaar bewijzen, want tegen eind volgend jaar wil SAP de omzet uit cloudtechnologie verzesvoudigen. Zijn marktpositie is daarvoor een uitstekend vertrekpunt." "Het aandeel is, tegen 17 keer de verwachte winst voor 2014, in lijn met de markt gewaardeerd. Wij vinden dat SAP duurder mag zijn dan de concurrenten, wegens de bovengemiddelde winstgevendheid, de groeivooruitzichten en de balanskwaliteit van de onderneming." Beurs: Frankfurt, ticker: SAP Koersdoel op twaalf maanden: 67,5 euro "Vodafone is een van de grootste mobiele telecomoperatoren. Het bedrijf is sterk aanwezig in Europa en zet ook in op Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Eerder dit jaar verkocht Vodafone zijn belang in Verizon Wireless voor 130 miljard dollar. De opbrengst werd gebruikt om de schulden af te bouwen en voor een eenmalige uitkering aan de aandeelhouders. Het toont de focus op aandeelhouderswaarde, die ook naar voren komt in de belofte om het dividend de komende jaren op te trekken. Vandaag wordt een derde van de nettowinst uitgekeerd, er is dus nog ruimte." "Het aandeel is sinds eind maart achtergebleven op de concurrenten omdat de jaarresultaten tegenvielen. Vodafone heeft een twee jaar durend investeringsprogramma in onder andere 4G-technologie lopen, wat weegt op de resultaten. Vanaf 2016 moeten het herstel in landen als het Verenigd Koninkrijk en Spanje en de lagere investeringen leiden tot een forse verbetering van de resultaten." "Met een dividendrendement van 6 procent bruto, een koers-winstverhouding van 15 en een notering onder de boekwaarde is het aandeel zeker niet te duur. Ons koersdoel impliceert een opwaarts potentieel van meer dan 20 procent, en een stijgend Brits pond kan nog voor extra procenten winst zorgen." Beurs: Londen, ticker: VOD Koersdoel op twaalf maanden: 2,45 pond "Met dit aandelenfonds pikken we in op de groeiende aandacht voor aandeelhouderswaarde en dividenden in de groeilanden. Sinds begin 2010 presteerden de groeimarkten veel zwakker dan de westerse markten. Dat vertaalt zich in een zeer royale risicopremie. Het verwachte jaarlijkse rendement van aandelen uit de groeilanden ligt ruim 7 procent boven de rente op overheidsobligaties. Ook andere waarderingsparameters tonen aan dat groeilanden vandaag zeker niet te duur zijn." "De aandelenmarkten in de groeilanden bewegen vrij volatiel. Dat compenseren we door een fonds te kiezen dat vooral belegt in gezonde dividendbetalers die veel cash genereren." "De belangrijkste landen in het fonds zijn Brazilië (14,2 procent) en China (13,8 procent). Die verloren vorig jaar heel wat van hun pluimen, maar de tweede helft van dit jaar dient zich aan als een periode van herstel, gesteund door een licht aantrekkende wereldeconomie en de stimulerende centrale banken." Beurs: -, ticker: BGFEMA2 Koersdoel op twaalf maanden: -MATHIAS NUTTIN