Einde maart werd de audit afgerond. En kon de overname van een autoruithersteller in Barcelona (met zeven vestigingen) en een in Madrid (dertien vestigingen) worden geofficialiseerd. Daarmee betreedt autoruithersteller Carglass zijn achtste Europees land. In Spanje liggen andere overnames en de opening van eigen vestigingen in het verschiet.
...

Einde maart werd de audit afgerond. En kon de overname van een autoruithersteller in Barcelona (met zeven vestigingen) en een in Madrid (dertien vestigingen) worden geofficialiseerd. Daarmee betreedt autoruithersteller Carglass zijn achtste Europees land. In Spanje liggen andere overnames en de opening van eigen vestigingen in het verschiet. De bakermat van Carglass ligt in België en de groep wordt nog steeds vanuit Hasselt geleid door Hugo Leroi. Maar sinds 1987 is wel het Engels/Zuid-Afrikaanse Belron Group International eigenaar. En België is ook niet meer de belangrijkste markt. Die eer komt Frankrijk toe, met een omzet van 3,2 miljard frank. België tikt (met 288 werknemers) af op 1,75 miljard, waarvan 500 miljoen export naar Nederland en Duitsland via het distributiecentrum van Hasselt. Geconsolideerd staat de groep in continentaal Europa voor meer dan 9 miljard frank omzet, 383 vestigingen, bijna 5 distributiecentra (Hasselt, Parijs, Milaan, Lissabon en Barcelona in voorbereiding) en ruim 2300 werknemers. "We zullen dit boekjaar (dat afsluit op 1 april) 23 extra vestigingen openen in Frankrijk, 27 in Duitsland en 10 in Spanje," kondigt Hugo Leroi aan. "We zijn nu actief in de Benelux (89 vestigingen), Frankrijk (154), Duitsland (111), Portugal (10) en Spanje (20). In Italië werken we niet via eigen vestigingen. In elk land mikken we op het marktleiderschap én op nationale dekking."Elk land heeft zijn eigen managementteam, zodat een ploeg van acht volstaat voor de coördinatie vanuit Hasselt. "De nationale teams krijgen een zeer grote autonomie," zegt Leroi. "Bijna carte blanche, maar er is een strikte financiële rapportering. Elke week heb ik een volledig financieel overzicht per vestiging. Op 31 maart sluiten we ons boekjaar af, vijf dagen later heb ik alle cijfers... geauditeerd," zegt een trotse Hugo Leroi.Trots,maar ook bescheiden. Hij loopt niet te koop met zijn Carglass-succes. "We zijn een dienstenbedrijf. Ik heb weinig spectaculairs te tonen." Eigenlijk klopt dat. Elk van de 380 vestigingen ziet er min of meer eender uit. Ruiten vervangen of herstellen is geen spectaculaire bezigheid. Maar wel een zekere. Het aantal auto's neemt almaar toe, ruiten blijven stukgaan. En Leroi ziet de tendens tot steeds grotere ruiten er graag aankomen. Monovolumes zijn een zegen, net als de nieuwste types bussen. Voor de bussector heeft Carglass trouwens een apart filiaal opgericht, Carglass Eurobusglass. De successleutel van Carglass is de marktaanpak. Het richt zich dankzij zijn eenvormig serviceconcept doorheen alle landen tot de leasing- en verzekeringsmaatschappijen. "Zij zijn onze eerste klanten, ze zorgen voor een aanhoudende stroom van bestellingen," zegt Hugo Leroi. "Dat geeft nog veel groeipotentieel in België, waar slechts 40 à 45% van de automobilisten verzekerd is tegen glasbreuk. Elders is dat 80 à 90%."Expansie dankzij verkoopHugo Leroi zat van huize uit in het glas. Zijn vader had een bedrijf dat in Limburg glas aan de bouwsector leverde. Maar zoonlief had andere ideeën en startte in 1979 de eerste vestiging van de autoruitenhersteller Carglass in Deurne, nabij Antwerpen. Tot 1987 groeide Carglass gezapig naar dertien vestigingen in België, twee in Nederland en een in Frankrijk."Ik zag de kans op internationale expansie, maar begreep dat die snel moest gaan," zegt Hugo Leroi. "En daartoe had ik niet de middelen. Bovendien is aankoopkracht erg belangrijk in mijn sector. Om een idee te geven, in het Hasseltse magazijn (11.000m²) liggen vandaag ongeveer 120.000 stuks." De uitweg was een verkoop; Amerikanen, Canadezen, Zweden, Fransen kwamen al over de vloer met overnamevoorstellen. Het werd uiteindelijk de Engels/Zuid-Afrikaanse groep Belron Group International, die in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk autoruiten vervangt en herstelt (telkens onder een andere merknaam, maar met dezelfde huisstijl). Sinds drie jaar is Hugo Leroi lid van de raad van bestuur als enige niet-Engelssprekende. Belron (45 miljard frank omzet en 13.175 werknemers) maakt via het in Johannesburg beursgenoteerde PGSI ( Plate Glass Shatterprufe Industries) deel uit van van het in Londen en Johannesburg genoteerde South African Breweries. Sinds die verkoop in 1987 is Carglass versneld gegroeid tot wat het vandaag is. De expansie gebeurt via twee wegen: overnames en eigen groei. In het voorbije boekjaar deed Carglass een heel kleine overname in België, verschillende in Duitsland en twee in Spanje. "Dit jaar komen er zestig vestigingen bij en we hebben nog mogelijkheden van overnames," zegt Hugo Leroi. "Maar wel alleen in bestaande markten. We pakken dit jaar geen nieuwe landen aan."In de Benelux en Frankrijk gebeurt de uitbreiding via eigen middelen. Wat geen probleem is, in België bedraagt de operationele winstmarge 10 à 15% op de omzet. In de andere landen wordt het Belron-kapitaal aangesproken.Op internationaal/Europeesvlak kent Carglass geen vergelijkbare concurrentie. Wat niet betekent dat het bedrijf zich niet land per land moet weren. Hugo Leroi: "We hebben drie soorten concurrenten. Ten eerste de dealers en carrossiers. Ten tweede hebben we in nogal wat landen, maar niet in België, een of meer lokale concurrentiële ketens die meestal op franchisebasis werken. Ten derde zijn er lokale specialisten."Door die nogal versnipperde markt is Carglass in bijna alle landen waar het aanwezig is marktleider. Zelfs nu in Spanje, ondanks de bescheiden aanzet, is het meteen de grootste op de markt. Maar de uitdaging van nationale dekking is groter. Bovendien moet het snel gaan, om eventuele concurrentie de pas af te snijden. Tenslotte mikt Carglass meer en meer op een 24-urenservice, zeven dagen op zeven.Toen Hugo Leroi in 1987 zijn Carglass verkocht, stopte hij een deel van zijn geld in andere projecten: een biotechnologisch bedrijf, een verpakkingsonderneming, het Alpha-hotel in Genk, een aantal "office centers", een paar immobiliënprojecten en een (mislukt) reclamebureau. Enkele van die projecten deed hij samen met Nand Beuls, die in dezelfde periode zijn zuivelbedrijf Yoko had verkocht. "Mentaal had ik me voorbereid om een of twee jaar later Carglass te verlaten," zegt Leroi. "Zo gaat dat nu immers meestal, de aandeelhouders sturen hun mannetje en je mag opstappen. Maar de buitenlander kwam niet; ik krijg van Belron grote vrijheid. De typisch Angelsaksische manier. Zolang de uitdaging aanwezig is, blijf ik hier op post." En via aandelenopties is Carglass alweer een stukje van Hugo Leroi. GUIDO MUELENAER