De schenkbelasting op onroerende goederen is progressief. Om te vermijden dat u in een hoger tarief terechtkomt, kunt u een onroerend goed niet in één keer, maar gespreid schenken. Als u ervoor zorgt dat de waarde van elke schenking onder 150.000 euro blijft, kunt u in Vlaanderen en Brussel aanspraak maken op het laagste tarief van 3 procent. In Wallonië komt u al vanaf 25.000 euro in een hoger tarief. Er zijn meer schijven in dat gewest, maar de tarieven lopen er niet zo snel op. De fiscus legt een schenking in schijve...

De schenkbelasting op onroerende goederen is progressief. Om te vermijden dat u in een hoger tarief terechtkomt, kunt u een onroerend goed niet in één keer, maar gespreid schenken. Als u ervoor zorgt dat de waarde van elke schenking onder 150.000 euro blijft, kunt u in Vlaanderen en Brussel aanspraak maken op het laagste tarief van 3 procent. In Wallonië komt u al vanaf 25.000 euro in een hoger tarief. Er zijn meer schijven in dat gewest, maar de tarieven lopen er niet zo snel op. De fiscus legt een schenking in schijven een belangrijke beperking op. U moet drie jaar wachten voordat u een nieuwe schijf kunt overdragen. Doet u dat niet, dan gaat de fiscus ervan uit dat het om dezelfde schenking gaat en komt een deel in een hogere schijf terecht. Begin er dus vroeg genoeg aan. Stel dat u een woning in drie keer wilt schenken aan uw zoon, om telkens in het laagste tarief te vallen. U kunt dan vandaag een derde van de woning schenken, drie jaar later opnieuw een derde en zes jaar later het laatste derde. Als u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking van het laatste deel, moet uw zoon toch erfbelasting afdragen op het laatste deel. Alleen in Brussel is dat niet het geval. In de drie gewesten kan een gespreide schenking een aardige besparing opleveren. Professor Michel Maus heeft een voorbeeld berekend. Een vader wil zijn appartement met een waarde van 300.000 euro schenken aan zijn dochter, die enig kind is. In 2009 schenkt hij 100.000 euro, in 2012 opnieuw 100.000 euro en in 2016 nog eens 100.000 euro. Hij overlijdt in 2016. In de nalatenschap zit nog zijn gezinswoning met een waarde van 200.000 euro en een spaarboekje van 50.000 euro. In het Vlaamse Gewest betaalt de dochter 9000 euro schenkbelasting (3 x 3000 euro) en 16.500 euro erfbelasting, of samen 25.500 euro. Zonder schenking zou ze 88.500 euro afdragen. Haar fiscaal voordeel is dus 63.000 euro. In het Waalse Gewest zou de dochter 11.250 euro schenkbelasting (3 x 3750 euro) en 25.875 euro erfbelasting betalen, of 37.125 euro. Zonder schenking was dat 101.375 euro erfbelasting, of 64.250 euro meer. In het Brusselse Gewest bedraagt de factuur 9000 euro schenkbelasting (3 x 3000 euro) en 25.300 euro erfbelasting, of in totaal 34.300 euro. Zonder schenking was dat 100.300 euro. In Brussel bedraagt haar fiscaal voordeel 66.000 euro. Door gespreid te schenken kunt u niet alleen aanspraak maken op het laagste tarief van de schenkbelasting, maar kunt u ook gedeeltelijk controle houden over uw vermogen. Bovendien kunt u rekening houden met gewijzigde omstandigheden, en minder of meer schenken dan u had gepland. JOHAN STEENACKERS