Migraine is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn: bijna 10 procent van de volwassenen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Migraine komt frequent voor in de beroepsactieve bevolking, met een lichte voorkeur voor beeldschermwerkers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is migraine een van de meest voorkomende oorzaken van werkverzuim. Volgens een onderzoek (2006) van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, wordt een op de vijf werknemers in Vlaanderen en het Brusselse gewest ooit met migraineaanvallen geconfronteerd. Meer vrouwen dan mannen. Ze melden zich niet allemaal ziek: mannen blijken wel meer te verzuimen dan vrouwen. Er werd ook gepolst naar ...

Migraine is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn: bijna 10 procent van de volwassenen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Migraine komt frequent voor in de beroepsactieve bevolking, met een lichte voorkeur voor beeldschermwerkers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is migraine een van de meest voorkomende oorzaken van werkverzuim. Volgens een onderzoek (2006) van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, wordt een op de vijf werknemers in Vlaanderen en het Brusselse gewest ooit met migraineaanvallen geconfronteerd. Meer vrouwen dan mannen. Ze melden zich niet allemaal ziek: mannen blijken wel meer te verzuimen dan vrouwen. Er werd ook gepolst naar beroepsgebonden kenmerken: migraine blijkt meer voor te komen bij beeldschermwerkers, mentale arbeid en lawaaihinder op de werkplek. Iedere dag hebben 2 miljoen Europeanen een migraineaanval. In de meeste landen treft migraine bijna een op de vijf vrouwen en een op de veertien mannen. De ziekte kost de Europese economie meer dan 10 miljard euro als gevolg van meer werkverzuim. Als gekeken wordt naar verlies aan productieve jaren, is migraine een van de meest invaliderende aandoeningen. Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot hevige bonzende hoofdpijn, meestal aan één zijde van het hoofd. Bij sommige mensen steeds dezelfde zijde, bij andere wisselend. De hoofdpijn gaat soms gepaard met misselijkheid en braken en wordt erger bij lichamelijke activiteit. Er is vaak licht- en geluidsovergevoeligheid. Onbehandeld duurt een migraineaanval altijd tussen 4 en 72 uur. Duurt het korter of langer, dan is het per definitie geen migraine. Bij een deel van de slachtoffers worden de aanvallen voorafgegaan door een zogenaamde aura: men kan bepaalde lichtbeelden, lichtflitsen of schommelingen in licht ervaren, soms ook een uitval van een deel van het gezichtsvermogen. Sommige migrainelijders horen geluiden die men normaal niet hoort. Andere veel voorkomende neveneffecten zijn gevoelsstoornissen. Soms verspreidt zich een tintelend gevoel aan één lichaamszijde. Ook tintelingen rond de mond zijn typisch voor migraine. De precieze oorzaak van migraine is niet gekend. Tijdens de aanvallen zijn de bloedvaten in het hoofd verwijd onder invloed van zenuwimpulsen. Dit geeft aanleiding tot de typische bonzende hoofdpijn. Het onderliggende mechanisme is nooit helemaal ontrafeld. Je kan proberen een migraineaanval te voorkomen door de uitlokkende factoren waaraan je gevoelig bent, te vermijden (zie kader). Stil neerliggen helpt ook. Bij sommigen is een kort slaapje heilzaam. Lukt het op die manier niet, dan zijn pijnstillers aangewezen. De behandeling verloopt vaak in drie stappen en begint met eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol of aspirine. Is dat onvoldoende, dan worden sterkere medicijnen voorgeschreven, zoals ontstekingsremmers. Wijkt de pijn nog steeds niet, dan worden triptanen - dat zijn specifieke antimigrainemiddelen - voorgeschreven. Triptanen vernauwen de verwijde bloedvaten onder de schedel. Ze moeten ingenomen worden bij het begin van een migraineaanval om efficiënt te zijn. Naast pijnstilling onderdrukken ze de misselijkheid en verminderen de overgevoeligheid voor licht en geluid. Bij regelmatig terugkerende migraine, maandelijks rond de menstruatie bijvoorbeeld, wordt soms een onderhoudsbehandeling gegeven. (T) www.kopzorgen.nl Marleen Finoulst - hoofdredacteur bodytalk - Marleen.finoulst@bodytalk.be