België is een federale staat, maar op partijpolitiek niveau al confederaal. Afgezien van de PTB/PVDA zijn er geen unitaire partijen vertegenwoordigd in de parlementen. Sinds het einde van de jaren zestig zijn de traditionele partijen gesplitst. De socialisten gingen later uiteen, in 1978 werd de unitaire BSP/PSB opgesplitst. Harry Van Velthoven brengt in Bevriende vijanden het verhaal van de scheidende Belgische socialisten. Het was een complex ont...