In België vinden jaarlijks ongeveer 25.000 echtscheidingen plaats. Voor sommige koppels is het een echte lijdensweg die veel geld kost en ook jaren duurt. Maar een echtscheiding kan ook snel achter de rug zijn, en relatief weinig kosten.
...

In België vinden jaarlijks ongeveer 25.000 echtscheidingen plaats. Voor sommige koppels is het een echte lijdensweg die veel geld kost en ook jaren duurt. Maar een echtscheiding kan ook snel achter de rug zijn, en relatief weinig kosten. De echtscheiding door onderlinge toestemming is de eenvoudigste manier. Beide partners verklaren zich dan akkoord om hun huwelijk te verbreken. Ze moeten het ook eens zijn over de gevolgen: wie krijgt de hoede over de kinderen, hoe worden de goederen verdeeld, wie betaalt welke alimentatie... Dat akkoord moet op papier worden gezet en voorgelegd aan de rechtbank. Bent u al langer dan zes maanden feitelijk gescheiden, dan is een schriftelijke procedure mogelijk. Is dat niet zo, dan moet u nog één keer samen verschijnen voor de rechter. In enkele maanden kan de procedure achter de rug zijn. Het kan gebeuren dat een van beide partners niet wil scheiden of dat de partners het niet eens geraken over de voorwaarden en gevolgen van een echtscheiding. In dat geval komt de echtscheiding voor de rechtbank. Die procedure kan heel wat langer aanslepen dan een echtscheiding door onderlinge toestemming. Vaak is er na enkele weken of maanden al een beslissing over de kinderen en over wie de woning moet verlaten. Maar de echtscheiding zelf kan tot één jaar aanslepen. Nadien moet nog naar de notaris worden gegaan die de rechtbank heeft aangewezen. Daar wordt het huwelijksvermogen verdeeld. De procedure bij de notaris kan ook een hele tijd aanslepen, zeker als een van beide partners het niet eens is met de bevindingen van de notaris en daarmee naar de rechtbank stapt. Een echtpaar dat wel tot een akkoord wil komen, maar het niet volledig eens geraakt, kan ook naar een bemiddelaar stappen. Een lijst van bemiddelaars vindt u op de site juridat.be/bemiddeling. De bemiddelaar komt niet tussenbeide als advocaat of als rechter. Hij probeert enkel de dialoog tussen de partners te herstellen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De inhoud kan door de andere partner niet gebruikt worden bij een eventuele procedure voor de rechtbank. Een beroep doen op een bemiddelaar kan ongetwijfeld nuttig zijn, op voorwaarde dat beide partijen bereid zijn aan de bemiddeling deel te nemen. Bovendien is het belangrijk u te informeren over uw rechten en plichten. Zo vermijdt u dat u later niet gelukkig bent met het akkoord dat eventueel wordt bereikt. U kunt ook terecht bij een notaris. Die kan bij een echtscheiding door onderlinge toestemming de nodige overeenkomsten opstellen. Zijn tussenkomst is alleen verplicht als er onroerende goederen moeten worden verdeeld. De echtscheidingsovereenkomst die een notaris opmaakt, vormt meteen een zogenoemde uitvoerbare titel. Betaalt een van de echtgenoten bijvoorbeeld later de alimentatie niet, dan kan de andere met de akte naar een gerechtsdeurwaarder stappen, zonder vonnis van de rechtbank. Bovendien kan de notaris de wensen van de partners vertalen in een correcte juridische taal. Naar een advocaat stappen, betekent niet automatisch dat de echtscheiding langs de rechtbank moet verlopen. Hij adviseert in eerste instantie over uw rechten op basis van een studie van uw dossier en van alle documenten en gegevens. Een advocaat gaat ook na of een echtscheiding door onderlinge toestemming mogelijk is, en onderhandelt eventueel met de tegenpartij of diens advocaat. Hij kan ook het nodige doen om een overeenkomst door onderlinge toestemming op te stellen. Hij kan ook uw belangen verdedigen voor de rechtbank of de vereffeningsprocedure bij de notaris voeren. In de verschillende fases van de procedure kan altijd nog een akkoord afgesloten worden met de andere partner. Een gerechtelijke procedure moet niet tot in het oneindige voortgezet worden. JAN ROODHOOFTEen echtpaar dat wel tot een akkoord wil komen, maar het niet volledig eens geraakt, kan ook naar een bemiddelaar stappen.