Krijgen de industriële terreinen van de scheepswerf CNR (Chantier Naval de Rupelmonde), vlakbij de dorpskern van Rupelmonde, deelgemeente van Kruibeke, straks een nieuwe bestemming? Dat is de vraag waarover het gemeentebestuur zich momenteel bezint.
...

Krijgen de industriële terreinen van de scheepswerf CNR (Chantier Naval de Rupelmonde), vlakbij de dorpskern van Rupelmonde, deelgemeente van Kruibeke, straks een nieuwe bestemming? Dat is de vraag waarover het gemeentebestuur zich momenteel bezint. De scheepswerf, die drie jaar geleden ter ziele is gegaan, zou een gemengde woon- en kmo-zone moeten worden én een jachthaven. Maar de bovenste 10 tot 20 centimeter van deze industriële bodem zijn plaatselijk vervuild, door zware metalen. CNR gebruikte vroeger lood- en zinkhoudende verven. Nog verontrustender is dat de vroegere werkhellingen ook minerale oliën en kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) bevatten.Flor Buggenhout, stedenbouwkundige bij de gemeente Kruibeke: "Het plan om hier een woonzone in te planten, komt door deze vaststelling niet in gevaar. Het afgraven van de bodem zou meerkosten opleveren voor de verkoper, de vereffenaar die het terrein moet saneren." Nieuwe industrie aantrekken naar deze plaats is moeilijk vanwege de slechte bereikbaarheid. Het gemeentebestuur van Kruibeke wil de terreinen daarom tot een nieuwe woonzone omvormen, wil kleine watergebonden nijverheidsactiviteiten aantrekken (scheepsonderhoud bijvoorbeeld) en eventueel een nieuwe jachthaven bouwen. Naar verluidt is de interesse van kmo's en lokale bedrijven groot. De werfterreinen zijn in handen van Gimvindus. Aan de vereffenaar werd een betalingsuitstel verleend, zodat de intercommunale Land Van Waas en de gemeente Rupelmonde een andere bestemming kunnen vinden. Die zouden de gebouwen eventueel aankopen. Ook een aantal immobiliëngroepen is geïnteresseerd. Naast een jachthaven wil de gemeente ook een kleine prefabsluis van 21 meter bouwen, voorbij de wal van het plaatselijke Gravenkasteel. Dat laatste zou 40 miljoen frank kosten, te betalen door het Vlaamse gewest, de afdeling Zeeschelde van Openbare Werken. De bouw van de sluis en de jachthaven kan kaderen in het Sigma-plan dat voorziet in de verhoging van de dijken met het oog op de beveiliging van de Scheldeboorden. Over de grootte van de jachthaven wordt nog gediscussieerd. Wordt het een commerciële jachthaven met minstens 250 ligplaatsen, naar het voorbeeld van Wemeldinge in Zeeland (prijskaartje: 200 miljoen frank) of krijgt Rupelmonde een veel kleinere haven die bij het dorpcentrum aansluit? Dat laatste project zou een slordige 50 miljoen frank kosten. Doel is de Kasteelwal tot een museumhaven voor historische schepen uit te bouwen. "Behalve het Vlaamse gewest zouden ook privé-investeerders voor de nieuwe infrastructuur moeten bijdragen," aldus Buggenhout. "Als alles naar wens verloopt, starten de werken in 1999."