Nu de Europese Commissie bijna geïnstalleerd is en de Europese Unie ( EU) 25 lidstaten telt, zwengelt de fiscale concurrentiestrijd tussen de landen opnieuw aan. Wil België competitief blijven, dan zal de regering ons belastingstelsel dringend moeten moderniseren. Met de opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) - hoewel minder dan verwacht - beschikt het paarse kabinet toch over een mooi spaarpotje om de nodige maatregelen te treffen.
...

Nu de Europese Commissie bijna geïnstalleerd is en de Europese Unie ( EU) 25 lidstaten telt, zwengelt de fiscale concurrentiestrijd tussen de landen opnieuw aan. Wil België competitief blijven, dan zal de regering ons belastingstelsel dringend moeten moderniseren. Met de opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) - hoewel minder dan verwacht - beschikt het paarse kabinet toch over een mooi spaarpotje om de nodige maatregelen te treffen. In de eerste plaats is fiscale consolidatie een must (zie blz. 66). Uitgezonderd Griekenland zijn we nog het enige land in het Westen waar verliezen en winsten van ondernemingen binnen dezelfde groep niet met elkaar verrekend mogen worden. Dat druist in tegen elke logica en benadeelt onze concurrentiepositie. Bovendien dreigt het Europees Hof van Justitie ons binnenkort te verplichten zelfs over de grenzen heen fiscale verliezen te laten aftrekken van de moedermaatschappij (de zogenaamde Marks &Spencer-zaak). Vanaf 2005 zal Oostenrijk dat principe in de praktijk al toepassen. Intussen streeft de EU op termijn naar een eenmaking van de belastbare grondslag. Maar de tarieven blijven de soevereine bevoegdheid van de lidstaten. Daar kan België dus nog iets aan doen. Zo moeten de (para)fiscale lasten op lonen achteruit, want die vernietigen werkgelegenheid. Volgens professor Jozef Pacolet ( KU Leuven) staat België in Europa op de derde plaats - na Zweden en Finland - wat betreft impliciete belastingdruk op arbeid (44 %). Ook dringt het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO) in haar strategische nota 2010 aan op een reële vermindering van de vennootschapsbelasting. De werkgeversorganisatie pleit vooral voor een nieuwe fiscale aftrek - de notionele interest - om de discriminatie tussen vreemd en eigen vermogen weg te werken. Nu kan een onderneming haar belastbare basis alleen maar verminderen door bij de bank te lenen. Volgens minister van Financiën Didier Reynders ( MR) - die het voorstel afgelopen zomer lanceerde - kost deze maatregel 1,1 miljard euro, maar levert tegelijk 5000 nieuwe arbeidsplaatsen op met een terugverdieneffect van 515 miljoen euro. Natuurlijk zal ook een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting - premier Guy Verhofstadt (VLD) droomt hardop van een tarief onder 30 % - buitenlandse investeringen aantrekken. Bovendien genieten dan ook de eigen ondernemers van dit initiatief. Als klein land met een open economie is België hoe dan ook sterk afhankelijk van de internationale evolutie. De verschuiving van directe naar indirecte belastingen is niet te stuiten. Zelfs de geleidelijke afschaffing van de inkomstenbelasting komt in het gezichtsveld. Vandaag levert de vennootschapsbelasting in ons land amper 7 à 8 % van de fiscale inkomsten op. De volledige vervanging van deze welvaartsvernietigende maatregel door een verhoging van de BTW of transactiebelastingen op kapitaal - volgens specialisten dé toekomst van de fiscaliteit - zou de schatkist geen eurocent kosten, maar wel een pak banen opleveren. Eric Pompen Frans Crols