De machtsgreep van Frankrijk en Duitsland tegen de burgers van Europa is mislukt. Laat de beroepslui van het Europese project maar schelden naar de stoethaspel Berlusconi en de stoute Polen en Spanjaarden.
...

De machtsgreep van Frankrijk en Duitsland tegen de burgers van Europa is mislukt. Laat de beroepslui van het Europese project maar schelden naar de stoethaspel Berlusconi en de stoute Polen en Spanjaarden. Wie bedenkt het om over de hoofden van de Europeanen een tekst door te drukken die de naam grondwet krijgt en waar, bijvoorbeeld in België, geen democratische raadpleging over zal gebeuren? De vorming van Europa is een sluipende coup d'état van een elite van eurodwepers, bij ons gevestigd in de Wetstraat, tegen een basis die ongeïnformeerd, vaak voorgelogen, moet slikken wat deze wijze mannen decreteren voor hun medeburgers. Is het niet om zich te bescheuren van de pret - als het niet indroevig zou zijn - dat de felst gebekte verdedigers van de grondwet en het supranationalisme (als het hen uitkomt), Gerhard Schröder en Jacques Chirac, de leiders zijn van landen die zopas het Stabiliteitspact - een harnas rond de euro - om "nationalistische" redenen hebben opgeblazen. Dankzij het Franse en Duitse nationalisme hoopt Verhofstadt II weg te geraken met de inlijving van het pensioenfonds van Belgacom om zijn begroting te versieren. Als de groten sjoemelen, dan mogen de kleintjes dat ook, aldus onze machiavellisten. De Europese Top over de grondwet en het liquideren van Hugo Coveliers (VLD) bewijzen hetzelfde: politici noemen zich democraten, maar hebben slechts één oogmerk; de macht en daarvoor moet alles weg. Wat? In Europa: de beginselen, de inspraak, de doorzichtigheid, het aanvaarden van kritiek, het afzweren van het gekonkelfoes in de achterkamertjes... In België: de beginselen, de inspraak enzovoort. We laten het copyright van de trouvaille aan de liberale pressiegroep Nova Civitas - met de ex-adviseur van Verhofstadt, de rechtenprof en VLD'er Boudewijn Bouckaert aan de leiding - maar zij voorspelt na de dolk in Coveliers dat de Links-Democratische Eenheidspartij Vlaanderen groeit. De VLD drijft haar critici en de burgerlijke vleugel buiten om politiek en mentaal aan te schurken tegen Steve Stevaert. De ijskonijnen en de autoritairen van blauw en rood pikken de maniertjes van de voormalige Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (DDR). En de Europese grondwet? Europa moet en zal ontstaan, maar nooit in het strakke tempo dat de on-democraten van de Europese Commissie, de militanten van de superstaat Europa en de verenigde ambtenaren eisen. De oervaders van Europa - de Fransman Jean Monnet en de Britse topambtenaar Arthur Salter - hebben, zonder ooit een verkozen mandaat te willen vervullen, zonder democratische verantwoording, vanaf de jaren twintig decennialang achter de schermen, slinks, met toevalstreffers geageerd voor een 'supranationaal' Europa. Dat supranationale Europa moest het verfoeide intergouvernementalisme - het overleg tussen de legitieme regeringen van de landenleden - bekladden en kapot krijgen. De erfgenamen van het ambtenarenproject van Monnet en Salter - de Europese Commissie, de eurocraten, een kringetje van nationale politici - noemen elk verzet tegen le projet européen achterlijk, nationalistisch, gefrustreerd. Een groots idee - Europa - zit in de handen van betweters. Kijk naar de euro. Hem afschaffen zou geen dwaasheid zijn. Om de euro behoorlijk te laten functioneren, zijn verregaande financiële hervormingen nodig en die zijn vandaag een begoocheling. De voordelen van één munt kan je ook op andere manieren bereiken. De euro is pure politiek, geen economie.Frans Crols Frans Crols