Ik wist niet dat ons land zo rijk was, ik weet het nu door al die duizenden bedrijfssluitingen. Ik wist niet dat dit land zo rijk was aan zo'n diversiteit van industrieën, ik weet het nu omdat ik dagelijks de lijst van faillissementen lees. Ik wist niet dat mijn landgenoten zo bedreven waren in het produceren van deze ontelbare dingen die ons welzijn, ons comfort uitmaken. Ik weet het nu door de werkloosheidscijfers.
...

Ik wist niet dat ons land zo rijk was, ik weet het nu door al die duizenden bedrijfssluitingen. Ik wist niet dat dit land zo rijk was aan zo'n diversiteit van industrieën, ik weet het nu omdat ik dagelijks de lijst van faillissementen lees. Ik wist niet dat mijn landgenoten zo bedreven waren in het produceren van deze ontelbare dingen die ons welzijn, ons comfort uitmaken. Ik weet het nu door de werkloosheidscijfers.Zijn deze werklozen dan minder bekwaam geworden ? Neen, dat kan ik niet geloven. Maar het land komt niets te kort en er ontbreekt ons niets om al deze goederen zelf te maken. Maar ze komen van elders, het zijn andere mensen die ze nu maken, mensen die vaak minder bedreven zijn en aan wie sommigen van ons hun knowhow hebben aangeleerd, mensen die tevreden zijn met een lager loon in een land waar er geen bijstand is, geen vangnet tegen tegenspoed als gevolg van werkloosheid en ziekte, waar kleine kinderen aan het werk worden gezet, landen waar men zieke echtgenotes, die toch gemakkelijk door een andere kunnen worden vervangen, niet verzorgt. We zouden deze mensen kunnen helpen en daarbij ook onszelf helpen : de opbrengsten van een invoerbelasting zouden kunnen worden verdeeld, een deel om onze werkloosheidskosten te vergoeden, een deel om in de landen die onze economie ondermijnen, scholen en ziekenhuizen te bouwen.Dat de gebruikersorganisaties tevreden zijn met deze gang van zaken omdat de goederen die daar worden gemaakt minder duur zijn en dat onze bedrijven naar daar verhuizen, akkoord. Maar dan wel op voorwaarde dat men ons het bewijs levert dat er een einde komt aan deze wantoestanden, dat alle kinderen naar school gaan en dat vrouwen tegen slavernij worden beschermd. Ik begrijp niet hoe onze landgenoten, die toch een punt willen maken van de rechten van de mens, zomaar blindelings aan dit geschipper meedoen.Ik zou ook willen begrijpen waarom al deze buitenlandse bedrijven die onze orderboekjes zijn komen afromen en onze technieken plagiëren, zomaar kunnen vertrekken zonder ook maar iets te doen aan de ellende die ze daardoor achterlaten, of aan de schade die ze hebben berokkend aan de omgeving die ze hebben geëxploiteerd. Ik begrijp niet waarom al deze bedrijven zomaar mogen vertrekken zonder ook maar één frank van de talrijke voordelen die ze hebben gekregen, terug te betalen.Ik begrijp niet dat de overheid, de gewesten en de overheidsinstanties de rekening niet opmaken en geen terugbetaling eisen. Neen, dat begrijp ik echt niet.Luc Henriet, Wilsele.